Στις 31/12/2022 λήγει σε 313 πρώην ΟΤΑ της χώρας η προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134). Η ημερομηνία αυτή ισχύει και για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, οι οποίες κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 και για τις οποίες έως τις 30/11/2018 δεν είχε λήξει η τότε ισχύουσα προθεσμία διόρθωσης ή οι παρατάσεις της (άρθρο 9 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ Α’ 134).

Στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι οι αρχικές εγγραφές που παρουσιάζουν προβλήματα και χρήζουν διόρθωσης είναι άλλοτε απλές (όπως έλλειψη στοιχείων μεταγραφής τίτλου κτήσης του δικαιούχου, συμπλήρωση τίτλων) και άλλοτε πιο σοβαρές (όπως εσφαλμένη αποτύπωση αυτού, εμφάνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά φύλλα ως αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας).

Τα οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια στους ιδιοκτήτες σχετικά με τη μεταβίβαση ακινήτων, αλλά και η αύξηση της αγοραστικής αξίας και ζήτησης αυτών, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση, είχαν ως συνέπεια να έρθουν στην επιφάνεια τα σφάλματα των κτηματολογικών εγγραφών.

Η αύξηση των προς καταχώριση πράξεων αλλά και των αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων είχαν ως αποτέλεσμα οι όποιες προσπάθειες διόρθωσης ανακριβειών των κτηματολογικών εγγραφών να μην αποδίδουν, αφού είτε οι διορθώσεις υλοποιούνται μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος είτε αυτές απορρίπτονται σιωπηρά, με αποτέλεσμα ως μόνος δυνατός πλέον τρόπος διόρθωσης να αποβαίνει η προσφυγή στη δικαστική κρίση για να μη χάσει ο ιδιοκτήτης το σπίτι του.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις εξωδικαστικής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετική με το αίτημά τους πρέπει να προχωρήσουν έως τις 31/12/2022 σε αγωγές διόρθωσης, αφού η εξωδικαστική αμφισβήτηση της ορθότητας των αρχικών εγγραφών δεν αναστέλλει την οριστικοποίησή τους. Δηλαδή ο δικαιούχος που έως τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ασκήσει αγωγή κινδυνεύει, είτε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διόρθωσής του είτε σιωπηρής απόρριψης, να μην μπορεί στη συνέχεια να προβεί σε διόρθωση, αφού αυτές πλέον θα έχουν γίνει οριστικές.

Ολα τα ανωτέρω θα επιφέρουν και την υπερφόρτωση των δικαστηρίων, τα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο κτηματολογικών αγωγών, εκ των οποίων βέβαια ένας μεγάλος αριθμός θα μπορούσε να γίνει με αιτήσεις διόρθωσης, μηδενικού κόστους, αν οι αρχικές εγγραφές δεν είχαν οριστικοποιηθεί.

Προκύπτει λοιπόν ότι η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό περιοχών, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία, θα δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή και ταλαιπωρία καθώς και οικονομικό κόστος σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο στους πολίτες. Τονίζεται δε ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί προσφυγή τους στα δικαστήρια, με τους χρόνους που ισχύουν αυτή τη στιγμή, προκειμένου να εξαντλήσουν τα ένδικα μέσα, απαιτείται η παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών!

Γι’ αυτό και η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για τη διασφάλιση των ιδιοκτησιών κάθε πολίτη είναι η εκ νέου παράταση για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.

Ο Στέφανος Ξεκαλάκης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών