Σημαντικές αποκλίσεις στις αντιλήψεις Ελλήνων και Τούρκων απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσία καταγράφει η δημοσκόπηση που υποστηρίχθηκε από τη διαΝΕΟσις, σχεδιάσθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Istanbul Policy Center (IPC) και πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες MRB και KONDA. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, καταγράφεται μια σημαντική διστακτικότητα των Τούρκων απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και μια μεγάλη διαφοροποίηση των αντιλήψεων που έχουν οι έλληνες πολίτες για τις ΗΠΑ, με τις οποίες αισθάνονται πιο κοντά σε θέματα ασφάλειας και τρόπου ζωής, και τη Ρωσία, με την οποία αισθάνονται πιο κοντά σε θέματα αξιών και θρησκευτικότητας.

Στην ερώτηση σχετικά με ποια χώρα, τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία, Ελληνες και Τούρκοι έχουν πιο πολλά κοινά, το 34,4% των Ελλήνων λένε ότι σε θέματα ασφάλειας, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν παρόμοια κοινά ενώ μόνο το 14,2% λέει το ίδιο για τη Ρωσία. Με το 33,9% να βρίσκεται κάπου στη μέση. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει έρθει πολύ κοντά σε θέματα ασφάλειας με τις ΗΠΑ, το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών σχεδόν ταυτίζονται παραμένει μάλλον σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίστοιχα, στην Τουρκία, μόνο το 16,1% των Τούρκων θεωρεί ότι σε θέματα ασφάλειας τα κοινά είναι εντελώς παρόμοια με τις ΗΠΑ ενώ 19,2% θεωρεί ότι έχει κοινά εντελώς παρόμοια με τη Ρωσία και 20,6% είναι κάπου στη μέση.

Οι ίδιες και μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται και όσον αφορά τα κοινά στην εξωτερική πολιτική, με το 40,5% των Ελλήνων να θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τις ΗΠΑ, σε αντίθεση με το 15% των Τούρκων. Μόνο το 20,5% των Τούρκων θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τη Ρωσία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και το ίδιο λέει το 11,3% των Ελλήνων.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των τούρκων πολιτών που δεν ξέρουν ή/και δεν απαντούν καθώς το 44,1% των Τούρκων δεν απαντά όσον αφορά τα κοινά σε θέματα ασφάλειας και το 44,7% δεν απαντά όσον αφορά τα κοινά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αντίθετα, τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Ελληνες είναι 17,5% και 18%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά στην Τουρκία όσων δεν ξέρουν και/ή δεν απαντούν καταδεικνύει το χαμηλό ενδιαφέρον των τούρκων πολιτών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε αντίθεση με τους Ελληνες.

Το 38,5% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής τους είναι εντελώς παρόμοιος με τον τρόπο ζωής στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με 12% των Τούρκων πολιτών. Ωστόσο, 20,9% των Ελλήνων θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής τους είναι εντελώς παρόμοιος με τη Ρωσία και σχεδόν το ίδιο, 19%, λένε οι τούρκοι πολίτες.

Ωστόσο, ενώ οι έλληνες πολίτες αισθάνονται πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και τρόπου ζωής, μόνο το 16,3% θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τις οικογενειακές αξίες στις ΗΠΑ και 43,5% θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τη Ρωσία. Για τους Τούρκους, τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα, 8,7% και 20,8%. Σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε Ελληνες και Τούρκους καταγράφονται και όσον αφορά θέματα πολιτισμού ενώ εντυπωσιακή είναι η απόκλιση όσον αφορά τη θρησκευτικότητα, με το 69,1% των Ελλήνων να θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τη Ρωσία, σε αντίθεση με το 12,2% των Τούρκων, ενώ 8% Ελλήνων και Τούρκων θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τις ΗΠΑ.

Ο Ευάγγελος Αρεταίος είναι δημοσιογράφος και επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ