Αρνητικοί εμφανίζονται στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί στο ενδεχόμενο της απευθείας μετάδοσης των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, σύμφωνα με έρευνα της prorata. Ειδικότερα, το 91% των εκπαιδευτικών σίγουρα διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί με την πρακτική, ενώ το ίδιο ποσοστό πιστεύει πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων. Το 87% εκτιμά επίσης πως σίγουρα υπάρχει ή μάλλον υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν και τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, ενώ το 81% πιστεύει πως η απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες μπορεί να οδηγήσει σε μια «ανεπίσημη» αξιολόγηση. Αντιθέτως, μόνο το 9% των 2.350 συμμετεχόντων στη διαδικτυακή έρευνα δήλωσε ότι σίγουρα συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με τα live streaming μαθήματα στα σχολεία.