Είναι κάτι που επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και μέλη της κυβέρνησης. Κάτι που υπογραμμίζει με την αποκλειστική του δήλωση στα «ΝΕΑ» ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλλά και κάτι που επιθυμεί η κοινωνία: το πακέτο στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι μόνο αυτό που λέει το όνομά του. Είναι και μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και είναι ευκαιρία τόσο για τη χώρα μας όσο και για την ίδια την Ευρώπη.

Αξίζει να σκεφτεί κανείς πόσο πιο μακρύς θα ήταν ο δρόμος που θα έπρεπε να διανύσει η χώρα μας, αλλά και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εάν η ενωμένη Ευρώπη σπαταλούσε χρόνο κωλυσιεργώντας ή, ακόμη χειρότερα, εάν ένιπτε τας χείρας της. Πόσο θα κλονιζόταν όχι απλώς η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην κοινή τους μοίρα, αλλά και το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και πόσο θα απομακρυνόταν αυτό που η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκαταλείψει ούτε στιγμή και δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Δεν αρκεί όμως αυτός ο πακτωλός χρημάτων για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Για να μη χαθεί η ευκαιρία, θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Να μη σπαταλήσουμε τα χρήματα αυτά σαν νεόπλουτοι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά να επενδυθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθεί νέος πλούτος - σε συνδυασμό ασφαλώς με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Μόνο έτσι εξάλλου θα αρθεί και η δυσπιστία των χωρών του «συνετού» Βορρά έναντι εκείνων του «σπάταλου» Νότου. Και αυτή είναι η τρίτη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.