Ακυρώνεται με τη «σφραγίδα» του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπουργική απόφαση για τη μεταφορά 10.000 ακινήτων του Δημοσίου στο αποκαλούμενο υπερταμείο, δηλαδή στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, καθώς οι ανώτατοι δικαστές διαπίστωσαν πως έπασχε από νομικές πλημμέλειες.

Συγκεκριμένα με τέσσερις αποφάσεις που εξέδωσε το Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δικαίωσε τους πέντε Δήμους που είχαν αντιταχθεί με προσφυγές τους στην υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κρίνοντας ότι αυτή εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση των εν λόγω ακινήτων από τη μεταβίβασή τους, όπως προέβλεπε το άρθρο 19 του νόμου 4389/2016.

Οι Δήμοι που δικαιώθηκαν είναι Ελληνικού - Αργυρούπολης, Χαλανδρίου, Καλαμαριάς, Χανίων και Ωραιοκάστρου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα εάν υφίσταται η συνδρομή των αναγκαίων εκείνων προϋποθέσεων που προβλέπουν τη νομιμοποίηση της μη υπαγωγής τους στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την μεταβίβαση. Ούτε όμως είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι από τη μεταβίβαση, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.