Την απόλυτη απαγόρευση στις εισπρακτικές να ενοχλούν τους καταναλωτές για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στις εταιρείες τηλεφωνίας ζητεί από τον υπουργό Ανάπτυξης η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ. Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, «οι εταιρείες αυτές, ακόμα και στις δύσκολες αυτές ημέρες εν μέσω της πανδημίας, συνεχίζουν τις ενοχλήσεις, παρά το γεγονός ότι ήδη ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης έχει εκφράσει ότι "δεν νοούνται ενοχλήσεις σε τέτοια περίοδο για χρέη"». Παράλληλα η καταναλωτική οργάνωση σημειώνει ότι τα τελευταία μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν περιλαμβάνουν παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα για την προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ ασάφεια υπάρχει και ως προς το ποιοι δικαιούνται τελικά την αναστολή των δόσεων των οφειλών τους.