· Επιλογή του σωστού μεγέθους

 · Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν από την τοποθέτηση της μάσκας

· Εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πιγούνι (σταθερά, χωρίς κενά)

· Πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης

· Ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους, αυτοί εφαρμόζονται γύρω από τα αφτιά

· Αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλλιώς εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν και μετά την επαφή

· Αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους, αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους βρόγχους

· Απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα

· Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

· Αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μίας χρήσης)

· Αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη