Εις τον εγχώριον Τύπον δημοσιεύεται σήμερον άρθρον του κ. Βενιζέλου.

Ο κ. Βενιζέλος τονίζει ότι εάν ο κ. Τσαλδάρης ηρνείτο να παρασυρθή από τον κ. Μεταξάν και να τον δανείση 14 λαϊκούς βουλευτάς διά την διατύπωσιν της κατηγορίας κατά του κ. Βενιζέλου, ότι υπήρξεν ηθικός αυτουργός του κινήματος Πλαστήρα, είνε πιθανόν ότι η εξέλιξις των πραγμάτων θα ήτο εντελώς διάφορη. Επίσης τονίζει ότι η αντιπολίτευσις επέδειξε καλήν θέλησιν και προθυμίαν εις το να διευκολύνει το κυβερνητικόν έργον αφού παρέβη και το καθήκον της αφήνοντας να επιβληθούν αδιαμαρτυρήτως νέα φορολογικά βάρη στον λαόν χιλίων εκατόν εκατομμυρίων.