Την ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για τα μηνύματα που στέλνουν οι διεθνείς αγορές σχετικά με έναν νέο κύκλο ύφεσης μεταφέρει με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Οπως σημειώνει ο Βασίλης Κορκίδης, «τα ανησυχητικά μηνύματα για έναν νέο κύκλο ύφεσης έρχονται σχεδόν από παντού, όπως από τα χρηματιστήρια, τις αγορές ομολόγων, τις κεντρικές τράπεζες, τη βιομηχανική παραγωγή, τη κατανάλωση, τις τιμές πετρελαίου και χρυσού». Ο ίδιος τονίζει πως «είναι αυτονόητο ότι οι σκιές για έναν νέο κύκλο ύφεσης θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας, που ακόμα και υπό συνθήκες παγκόσμιας επιβράδυνσης, καλείται να πάει αντίθετα στο ρεύμα και να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξής της».