Χαραλαμπίδης Τάκης

28 Μαΐου 200106 Μαρτίου 200105 Μαρτίου 200103 Μαρτίου 200102 Μαρτίου 200101 Μαρτίου 200128 Φεβρουαρίου 200127 Φεβρουαρίου 200124 Φεβρουαρίου 200123 Φεβρουαρίου 200122 Φεβρουαρίου 200121 Φεβρουαρίου 200120 Φεβρουαρίου 200119 Φεβρουαρίου 200117 Φεβρουαρίου 200116 Φεβρουαρίου 200115 Φεβρουαρίου 200114 Φεβρουαρίου 200113 Φεβρουαρίου 200112 Φεβρουαρίου 200110 Φεβρουαρίου 200109 Φεβρουαρίου 200108 Φεβρουαρίου 200107 Φεβρουαρίου 200106 Φεβρουαρίου 200105 Φεβρουαρίου 200103 Φεβρουαρίου 200102 Φεβρουαρίου 200101 Φεβρουαρίου 200131 Ιανουαρίου 200130 Ιανουαρίου 200129 Ιανουαρίου 200127 Ιανουαρίου 200126 Ιανουαρίου 200125 Ιανουαρίου 2001