Τη στιγμή που σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρώπης (Βρετανία, Γερμανία) τίθεται σε εφαρμογή – πιλοτικά – η εβδομάδα των τεσσάρων ημερών εργασίας, χωρίς μείωση μισθού, στη χώρα μας από 1η Ιουλίου επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες θα μπορούν να ζητούν από τους εργαζόμενούς τους να δουλεύουν και την 6η ημέρα, με προσαύξηση ημερομισθίου κατά 40%.

Η εφαρμογή της εξαήμερης απασχόλησης θα συνδυαστεί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, θα μπορεί να κάνει χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, αρκεί:

  • Να έχει προδηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.
  • Να δηλώνεται, κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται και την 6η μέρα θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% του ημερομισθίου τους και 115% αν η 6η ημέρα εργασίας είναι αργία.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 5053/23, η έναρξη της 6ήμερης εργασίας για όσους εργάζονται με πενθήμερο θα ξεκινούσε ήδη από τον Μάρτιο του 2024, όταν θα εντάσσονταν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους πήρε παράταση για τον Ιούλιο, διάστημα κατά το οποίο θα ξεκινήσει και το σύστημα της 6ήμερης εργασίας.

Προϋποθέσεις

Από την ημέρα που θα ισχύσει η νέα διάταξη, επιτρέπεται η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με:

  • Υποχρεωτική προδήλωση της εργασίας αυτής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και χωρίς τη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως.
  • Ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την 6η ημέρα απασχόλησης.

Η απασχόληση των εργαζομένων κατά την πρόσθετη ημέρα δεν δύναται να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (24.00-06:00), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Οι εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Εργατικό Δυναμικό

Η μεγάλη επιστροφή των 70άρηδων

Στον αριθμό-ρεκόρ των 200.000 εκτιμάται να φτάσουν στο τέλος του έτους οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι με το νέο καθεστώς (παρακράτηση 10% επί του μισθού τους), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ. Τα μέχρι τώρα στοιχεία  δείχνουν ότι επίσημη κατά νόμο δήλωση απασχόλησης έχουν ήδη υποβάλει σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας το 70ό έτος.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν μπήκαν τώρα στην εργασία. Δούλευαν αλλά ήταν ανασφάλιστοι. Τώρα εργάζονται, είναι ασφαλισμένοι και ταυτόχρονα μπορούν να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους. Με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, όπου παρακρατούνταν το 30% της σύνταξης (με τον Ν. 4387/2016 παρακρατούνταν το 60%), ο αριθμός των απασχολούμενων συνταξιούχων για την περίοδο 2016-2023 δεν ξεπέρασε ποτέ τις 30.000.

Κατά την ΕΝΥΠΕΚΚ, μέχρι τέλος του έτους 2024 πάνω από 200.000 συνταξιούχοι θα επανενταχθούν στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ή θα παραμείνουν στην εργασία τους με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο βασικός λόγος αυτής της επιλογής είναι η προσαύξηση του εισοδήματος, δεδομένου ότι οι συντάξεις είναι χαμηλές και ο πληθωρισμός υψηλός.