Νέο λίφτινγκ στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» ετοιμάζει η κυβέρνηση με στόχο να γίνει ελκυστικότερο και να βγουν στην αγορά 12.500 κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές την τελευταία τριετία.

Οι διορθωτικές κινήσεις συνδέονται με το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, το οποίο «τρέχει» από τις 11 Απριλίου,  κινείται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.372 αιτήσεις, πάνω από τρεις στις δέκα αιτήσεις απορρίπτονται, ενώ το ύψος της κρατικής επιδότησης δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση σχεδιάζει ενίσχυση του ποσού της επιδότησης χωρίς αλλαγές στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Με το σημερινό σύστημα, το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ.  Αυτό σημαίνει ότι το ποσό της κρατικής ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 4.000 ευρώ, ποσό το οποίο όμως κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό για την κάλυψη του κόστους εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών που είναι κλειστές πολλά χρόνια.

Αν και ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθούν τόσο το ποσοστό της επιδότησης όσο και το ποσό της δαπάνης που θα καλύπτει το κράτος. Οπως έχει δηλώσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, σχεδιάζονται βελτιώσεις στο πρόγραμμα, ενώ ήδη έχουν επιλυθεί προβλήματα που εντοπίστηκαν μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας του «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» τα οποία «μπλόκαραν» τις αιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Ειδικότερα:

Ο βασικότερος λόγος απόρριψης των αιτήσεων ήταν η μη δήλωση των κενών κατοικιών στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Ενώ δηλαδή οι κατοικίες είναι κενές, οι ιδιοκτήτες τους «ξέχασαν» να τις δηλώσουν στο Ε2, με αποτέλεσμα το σύστημα να απορρίπτει την αίτησή τους στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω». Το υπουργείο έλυσε το πρόβλημα αυτό, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες των κατοικιών να προχωρήσουν σε διορθώσεις, να καταχωρίσουν τις κενές κατοικίες στο Ε2 και να υποβάλουν ξανά αίτηση στην πλατφόρμα.

Κατά την έναρξη του προγράμματος, το σύστημα «έβλεπε» μόνο τα έτη 2021 και 2022 και όχι το 2023, καθώς δεν είχε ανοίξει ακόμη το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων του 2024. Σημειώνεται ότι μια από τις προϋποθέσεις του προγράμματος είναι η κατοικία να έχει δηλωθεί ως κενή την τελευταία τριετία. Και το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για το 2023. Σε όσους έλαβαν απορριπτική απάντηση για την αίτησή τους, εστάλη μήνυμα να υποβάλουν ξανά αίτηση.

Το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όσοι υποβάλουν αίτηση και ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση έως 4.000 ευρώ για να ανακαινίσουν μια κλειστή κατοικία επιφάνειας έως 100 τ.μ., την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ενοικιάσουν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 4.000 ευρώ. Οσοι ενταχθούν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση εντός 6 μηνών, να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης καθώς και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν θα τηρήσουν τους όρους του προγράμματος θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος τα χρήματα της επιδότησης που έλαβαν για την ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι. Στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές μιας κατοικίας εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Οι δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης).

Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου 2019 και εφεξής.