Το επενδυτικό κενό που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης επισημαίνει σε σχολιασμό του ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar. Συγκεκριμένα, το 2022 οι επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν σε μόλις 13,4% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ευρωζώνης ήταν 22,7%. Η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα για το 2023, με τις επενδύσεις να ανέρχονται σε μόλις 13,9% του ΑΕΠ, έναντι 22,1% στην ευρωζώνη. Τα μεγέθη αυτά βρίσκονται σε αντίστιξη με τους δείκτες των επενδύσεων πριν από την οικονομική κρίση, καθώς την περίοδο 2001-2008 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 24% του ΑΕΠ.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα, με τις επενδύσεις των επιχειρήσεων να ανέρχονται σε μόλις 7,4% του ΑΕΠ, την ώρα που στην ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 13,4%.

Οι επενδύσεις των νοικοκυριών αντιστοιχούσαν στο 2,7% του ΑΕΠ το 2022, έναντι μέσου όρου 6,3% στο σύνολο της ευρωζώνης, αντανακλώντας την οικονομική στενότητα των ιδιωτών. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση αναδεικνύεται σε ισχυρό παράγοντα δημιουργίας αξίας στην εθνική οικονομία, καθώς ευθύνεται για επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 3,5% του ΑΕΠ, ποσοστό υψηλότερο από τον μ.ό. της ευρωζώνης (3,1%).

Οπως αναφέρεται στο σχόλιο της DBRS, παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται στις επενδύσεις στους τομείς των κατασκευών και του real estate, οι σχετικοί δείκτες παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση και απέχουν κατά πολύ από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι μόνοι τομείς στους οποίους η Ελλάδα ξεφεύγει από τον πάτο της κατάταξης στις επενδύσεις είναι η παραγωγή μηχανημάτων και όπλων (6,2% του ΑΕΠ έναντι 6,3% στην ευρωζώνη) και ο τεχνολογικός εξοπλισμός (1,5% του ΑΕΠ έναντι 0,7% στην ευρωζώνη).

Σύμφωνα με την DBRS, για να μπορέσει η Ελλάδα να επανέλθει στα ευρωπαϊκά δεδομένα όσον αφορά τις επενδύσεις, είναι απαραίτητη η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (δηλαδή, όχι μόνο στο real estate).

Οπως επισημαίνει η έκθεση, «κλειδί» για την επαναφορά επενδύσεων είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η οποία δύναται να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7%.

Ο οίκος τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εκταμιεύσεις δανείων του ΤΑΑ για να αυξηθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλά και να διευρυνθεί η κεφαλαιακή βάση της οικονομίας μέσω ανάπτυξης των οικονομικών δομών της χώρας και βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Αναφέρει, ωστόσο, ότι αναγκαίες προϋποθέσεις αποτελούν η πολιτική σταθερότητα μέσω συναινέσεων για την οικονομική πολιτική, αλλά και μεταρρυθμίσεις όπως η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.