Το πολύ εντός δέκα λεπτών και με κόστος που δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ, ένας επιχειρηματίας μπορεί πλέον να κάνει σύσταση εταιρείας με μοναδικό εργαλείο τον προσωπικό του υπολογιστή.

Μετά τη δυνατότητα που δόθηκε τον περασμένο Μάρτιο με την εισαγωγή για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης των πρότυπων καταστατικών για πέντε νομικές μορφές εταιρειών και συγκεκριμένα των: ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία), ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), ΕΕ (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) και ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρεία), τώρα άλλες δώδεκα νομικές μορφές θα μπορούν να ιδρύονται μέσω της Υπηρεσία Μιας Στάσης, δηλαδή της ψηφιακής πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι κάνουν ηλεκτρονική σύσταση και καταχώριση νεοσύστατης εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σταδιακά έως το τέλος του χρόνου.

Μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες χρειάζονταν πολύτιμο χρόνο, που μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τον έναν μήνα για να επισκεφτούν τις διαφορετικές υπηρεσίες και να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες για την ίδρυση της επιχείρησής τους.

Πρότυπα

Πλέον μετά το τέλος του 2024 όλες οι νομικές μορφές θα μπορούν να συστήνονται με πρότυπο καταστατικό, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συντάσσουν και να υποβάλλουν το καταστατικό της εταιρείας τους σε ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Ετσι από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τρεις ακόμα νομικές μορφές εταιρειών: την Αστική Εταιρεία, την Κοινοπραξία και την Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία. Θα ακολουθήσουν από την 1η Ιουλίου 2024 τα πρότυπα για τον Αστικό Συνεταιρισμό, την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2024 για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

Τέλος, από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα και τα πρότυπα καταστατικά για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και τον Ευρωπαϊκό Ομιλο Οικονομικού Σκοπού. Η σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ, είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του γραφειοκρατικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα.