Κάθε χρόνο η ΑΑΔΕ απενεργοποιεί εκατοντάδες ΑΦΜ, σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει πτωχεύσει ή έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή διαπράττει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η αναστολή χρήσης ΑΦΜ διαρκεί ανάλογα με την περίπτωση τρία ή πέντε χρόνια, ενώ αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα λαθρεμπορίας, η αναστολή διαρκεί μέχρι την παραπομπή στο ακροατήριο και, αν ο φορολογούμενος καταδικαστεί, η αναστολή διαρκεί όσο και η έκτιση της ποινής του. Φοροφυγάδες και λαθρέμποροι που «έχασαν» τον ΑΦΜ τους έχουν τη δυνατότητα να «καθαρίσουν το φορολογικό τους μητρώο» και να ασκήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα με μία μόνο προϋπόθεση: να καταβάλουν εγγύηση στην Εφορία.

Με τη νέα διάταξη του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας το ελάχιστο ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις λαθρεμπορίου, για τις οποίες η εγγύηση φτάνει το 1.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και μεγαλύτερη των έξι ετών.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει και κάθε φυσικό πρόσωπο που υπήρξε διευθυντής, εκτελεστικός πρόεδρος, διαχειριστής, εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή μέτοχος ή εταίρος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί.