Μεγάλο το πρόβλημα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού ενόψει και του καλοκαιριού καταγράφουν οι εκπρόσωποι τόσο των κλάδων του τουρισμού όσο και του πρωτογενούς τομέα. Μόνο στα επαγγέλματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις υπηρεσίες στον τουρισμό εκτιμάται ότι λείπουν από την αγορά 30.000 εργαζόμενοι, ενώ οι ζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει από τα νησιά για εύρεση προσωπικού για το φετινό καλοκαίρι, όπως λένε οι επιχειρηματίες έχει μικρή ανταπόκριση. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στον αγροτικό τομέα με ελλείψεις προσωπικού που έχουν ανεβάσει στα ύψη το εργασιακό κόστος.

Ψήνεται παράταση

Βροχή πέφτουν τα αιτήματα του κόσμου της αγοράς για παράταση της προθεσμίας για τα POS και τη διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές η οποία λήγει σε 6 ημέρες. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιμένουν στην προθεσμία της 29ης Φεβρουαρίου. Αν χρειαστεί να δοθεί παράταση ή περιθώριο ευνοϊκής μεταχείρισης στο μέτωπο των προστίμων αυτό θα αποφασιστεί λίγο πριν απ’ την εκπνοή της προθεσμίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πιθανότερο σενάριο προβλέπει παράταση στον χρόνο επιβολής των τσουχτερών προστίμων τα οποία  κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ για όσους δεν θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Ψηφιοποίηση 300 εκατ. σελίδων

Η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με τη δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους €9,75 εκατ., με δικαίωμα προαίρεσης έως το ποσό των €14,7 εκατ. για την υλοποίηση τμήματος του μεγάλου έργου «Ψηφιοποίηση αρχείων δεδομένων του υπουργείου Δικαιοσύνης», τα οποία ξεπερνούν σε αριθμό τις 300 εκατ. σελίδες.

Νέος φόρος για τις πολυεθνικές

Συμπληρωματικό φόρο ετοιμάζεται να επιβάλει η Ελλάδα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους μεγάλους ξένους ομίλους που σήμερα φορολογούνται με πραγματικό συντελεστή χαμηλότερο του 15%, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσπραξη πρόσθετων εσόδων της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας, που προβλέπει τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις πολυεθνικές, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικό φόρο έως της τάξεως του 15% επί των κερδών.