Η διαδικασία, με την οποία θα χορηγηθεί η κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 1,489 εκατ. ευρώ, σε πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που μειώθηκε η αλιευτική τους παραγωγής ή /και λόγω ζημιών που υπέστησαν στα σκάφη και στον αλιευτικό τους εξοπλισμό από την κακοκαιρία Daniel, περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων μόνο για τη Σκιάθο και Λάρισας, κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας, είτε κάτοχοι  σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με γρι γρι, είτε κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων,  με την αλιευτική τους άδεια σε ισχύ το 2023. Εξαιρούνται οι κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού».

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας κάθε πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει, με ποσό ενίσχυσης ανά σκάφος παράκτιας αλιείας, ανά σκάφος με γρι γρι και ανά σκάφος αλιείας εσωτερικών υδάτων, ως εξής:

  • α) σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων
  • β) σε 2.600 ευρώ ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων-
  • γ) σε 7.000 ευρώ ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος12 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων
  • δ) σε 8.000 ευρώ ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15 μέτρων
  • ε) σε 12.000 ευρώ ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας με γρι γρι
  • στ) σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων ανεξαρτήτου μήκους.

Οι προϋποθέσεις

Για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης είναι απαραίτητη η τήρηση των προϋποθέσεων:

α) Οι κάτοχοι των αλιευτικών σκαφών να έχουν δηλώσει τα στοιχεία της αλιευτικής τους παραγωγής  για το 2022 ή/ και 2023  στο ΟΣΠΑ (έως και Οκτώβριο, δήλωση έως και 12.11.2023).

Εξαιρούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων

β) Πλοιοκτήτες /συμπλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών άνω των 12 μέτρων ολικού μήκους με γρι γρι που είναι υπόχρεοι να έχουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης , ότι αλίευαν εντός του Παγασητικού κόλπου από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένης και της χορηγούμενης με την ΚΥΑ 1589/383038 /12.12.2023 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικ. ετών δηλ. για την περίοδο 2021-2023.