Από την 01/01/2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αυξήσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Η αύξηση αυτή προβλέπεται από τον νόμο και ακολουθεί τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το Mega:

Νέοι επαγγελματίες

 •  Σήμερα: 148 €/μήνα
 •  Από 1/1/2024: 153,5 €/μήνα
 •  Αύξηση: 5,5 €/μήνα
 •  Αφορά: 119.404 άτομα

1η κατηγορία

 •  Σήμερα: 240 €/μήνα
 •  Από 1/1/2024: 249,5 €/μήνα
 •  Αύξηση: 9,5 €/μήνα
 •  Αφορά: 1.040.339 άτομα

2η κατηγορία

 •  Σήμερα: 286 €/μήνα
 •  Από 1/1/2024: 297 €/μήνα
 •  Αύξηση: 11 €/μήνα
 •  Αφορά: 62.112 άτομα

3η κατηγορία

 •  Σήμερα: 340 €/μήνα
 •  Από 1.1.2024: 353,5 €/μήνα
 •  Αύξηση: 13,5 €/μήνα
 •  Αφορά: 33.815 άτομα