Στα 179 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το ρευστό που θα δώσει η ΔΕΗ στον βρετανικό όμιλο Currys για την απόκτηση της αλυσίδας Κωτσόβολος.

Το τίμημα που θα καταβάλει η ΔΕΗ για την εξαγορά όλων των μετοχών της Dixons South East Europe A.E.V.E. (είναι η εταιρεία του βρετανικού ομίλου Currys όπου ανήκει η Κωτσόβλος) προκύπτει από τα ακόλουθα στοιχεία, με βάση την παρουσίαση που έκανε η πολυεθνική:

Η συμφωνία διάθεσης της Dixons αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 200 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και εξαιρουμένων των μισθώσεων κατά το IFRS 16. Αν συνυπολογιστούν αυτά η αξία (equity value) υπολογίζεται σε 268 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η Currys στα ταμεία της θα μπουν μετρητά, μετά την αφαίρεση εξόδων για τη μεταβίβαση κ.λπ., ύψους 179 εκατ. ευρώ.

Τι κερδίζει η ΔΕΗ από τη συμφωνία εξαγοράς

Η ΔΕΗ από τη συμφωνία που έκανε με την Currys για την εξαγορά της Κωτσόβολος σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value) 200 εκατ. ευρώ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, αποκτά μία κερδοφόρα εταιρεία με θετικές προοπτικές.

Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 – 30.4.2023, η Κωτσόβολος είχε κύκλο εργασιών 733 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 49 εκατ. ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός.  Το management της Κωτσόβολος αναμένει για την επόμενη οικονομική χρήση ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Η εξοικονόμηση επενδύσεων

Η ΔΕΗ ήδη για την επόμενη πενταετία είχε προγραμματίσει πλάνο επενδύσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ για την δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών με σκοπό την αυτόνομη ανάπτυξη πώλησης προϊόντων. Κατά συνέπεια επενδύοντας 100 εκατ. ευρώ επιπλέον φέρνει σήμερα το αποτέλεσμα για το οποίο θα χρειαζόταν πολλά χρόνια ώστε να το πετύχει.