Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο.

Πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 50% μπορούν να λάβουν αναπηρική σύνταξη με ενιαία κριτήρια ανεξάρτητα από τον χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση και τον ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα στον οποίο ασφαλίζονται.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ, η ένταξη στις ενιαίες προϋποθέσεις γίνεται από 1-1-2024 με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 59% και από 1-1-2025 και εφεξής επέρχεται πλήρης ένταξή τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 50%.

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο:

1. Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, η οποία πιστοποιείται από ΚΕΠΑ.

2. Διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ.

3. Χρόνος ασφάλισης:

α) Τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη εντός της 5ετίας πριν από την ημερομηνία ή το έτος έναρξης της αναπηρίας.

β) Από 1 έως 5 έτη ασφάλισης για νέους ασφαλισμένους έως 31 ετών.

Η αναπηρική σύνταξη καταβάλλεται στους ασφαλισμένους από την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Παρέχεται η δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση της αναπηρίας.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση συνταξιοδότησης να υποβληθεί έως και τέσσερις μήνες μετά την έκδοση της πιστοποίησης αναπηρίας, χωρίς να χάνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για το διάστημα αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές ο e-ΕΦΚΑ θα λαμβάνει υπ’ όψιν ως ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης την ημέρα υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, η οποία από 16-9-2022 γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν εγκαίρως την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.