Σοβαρά προβλήματα στη θέρμανση της κατοικίας του – και όχι μόνο – αντιμετωπίζει το ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά.

Η αύξηση των τιμών στην ενέργεια έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να αλλάζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Είτε μειώνεται είτε προέρχεται από διαφορετική πηγή σε σχέση με το παρελθόν και, πολλές φορές, είναι λιγότερο αποδοτική.

Αν και η ενεργειακή φτώχεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά θα μπορούσε να αμβλυνθεί μέσω των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και με ορισμένες αλλαγές, όπως μεγαλύτερη επιδότηση στους ενεργειακά ευάλωτους, αυτό δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα για έναν ακόμα χειμώνα, ο οποίος βρίσκεται προ των θυρών, οι Ελληνες να αναζητούν λύσεις και τρόπους για το πώς θα μπορέσουν να καταφέρουν να θερμαίνουν τα σπίτια τους.

Έρευνα

Μάλιστα, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα καταναλωτών στην οποία συμμετείχε από την Ελλάδα η ΕΚΠΟΙΖΩ, ένα στα δύο νοικοκυριά έχει περικόψει τις δαπάνες φαγητού, προκειμένου να πληρώσει τα έξοδα ηλεκτρισμού και θέρμανσης τους τελευταίους 12 μήνες.

Επίσης, περίπου ένα στα πέντε τις δαπάνες για φάρμακα, τέσσερα στα πέντε έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού, ένα στα δύο τη χρήση ζεστού νερού, τρία στα τέσσερα τη θέρμανση του σπιτιού, τέσσερα στα πέντε νοικοκυριά έχουν περικόψει την ψυχαγωγία και τρία στα πέντε τις μετακινήσεις.

Το μέσο συνολικό ενεργειακό κόστος ανά έτος είναι περίπου 1.900 ευρώ με τις δαπάνες ενέργειας να επηρεάζονται από το μέγεθος του σπιτιού, τον τύπο του συστήματος θέρμανσης και τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 56% των νοικοκυριών στη χώρα μας θερμαίνουν τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας συστήματα κεντρικής θέρμανσης, όπου κυριαρχούν πετρέλαιο θέρμανσης (41,1%) και φυσικό αέριο (14,5%).

Τα υπόλοιπα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κυρίως συστήματα κλιματισμού (13,9%), ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο (12,3%) και ηλεκτρικές συσκευές (4,6%).

Ωστόσο, σχεδόν οι εννέα στους δέκα από όσους έχουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο θέρμανσης και το 80% όσων έχουν κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο χρησιμοποιούν και συμπληρωματικά συστήματα θέρμανσης, κυρίως κλιματιστικά (46,09%) και ηλεκτρικές συσκευές (25,58%). Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό της τάξεως του 2,5% που δηλώνει ότι δεν θερμαίνει καθόλου την κατοικία του.

Μεγάλες αυξήσεις

Το ράλι των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο την τελευταία διετία ανάγκασε τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά με το 20% αυτών να παραδέχεται ότι καθυστερεί τις πληρωμές των λογαριασμών και 5% ότι είχε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου τους τελευταίους 12 μήνες.

Απογοητευτικό επίσης είναι ότι περίπου το ένα τρίτο των νοικοκυριών αναφέρουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ανεπαρκή θέρμανση και την παρουσία υψηλής υγρασίας στο σπίτι (36,15%) και περίπου το 80% των νοικοκυριών έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο από το 75% τη χρήση θέρμανσης και περίπου το 50% τη χρήση ζεστού νερού για να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους τελευταίους 12 μήνες.

Περίπου το 20% των νοικοκυριών λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης για λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα ή καθόλου και το 35% από 2 έως 4 ώρες την ημέρα. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά αναφέρουν θερμοκρασία εσωτερικού χώρου μικρότερη από τη θερμοκρασία δωματίου που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), δηλαδή μεταξύ 18°C-21°C.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»