Με δεδομένη την κατάσταση που εκτυλίσσεται στη Λαμπεντούζα και αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη πίεση κατά μήκος των διάφορων μεταναστευτικών οδών, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την παρακάτω δέσμη άμεσων μέτρων που πρέπει να ληφθούν με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων:

1. Ενίσχυση της στήριξης που παρέχουν στην Ιταλία ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (Frontex) για τη διαχείριση του υψηλού αριθμού μεταναστών, ώστε να διασφαλιστεί η καταγραφή των αφίξεων, η δακτυλοσκόπηση, η ενημέρωση και η παραπομπή στις αρμόδιες αρχές.

2. Στήριξη της μεταφοράς ατόμων από τη Λαμπεντούζα, μεταξύ άλλων και σε άλλα κράτη μέλη μέσω του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης και με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις γυναίκες.

Επιτάχυνση των επιστροφών

3. Επιτάχυνση των επιστροφών ξεκινώντας νέες, συντονισμένες επαφές με τις κύριες χώρες καταγωγής των νεοαφιχθέντων, δηλαδή τη Γουινέα, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Σενεγάλη και τη Μπουρκίνα Φάσο, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και να διευκολυνθεί η επανεισδοχή· και ενίσχυση της στήριξης από τη Frontex, μεταξύ άλλων για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των επιστροφών.

4. Στήριξη της πρόληψης των αναχωρήσεων με τη σύναψη επιχειρησιακών εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Αυτό περιλαμβάνει πιθανή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Τυνησίας και της Frontex, καθώς και μια ειδική ομάδα συντονισμού της Europol για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κατά μήκος της διαδρομής προς την Τυνησία και από εκεί προς τη Λαμπεντούζα.

Μετανάστες και πρόσφυγες στη Λαμπεντούζα

Ενίσχυση της Frontex

5. Ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα και της εναέριας επιτήρησης, και μέσω της Frontex, και διερεύνηση επιλογών για την επέκταση των ναυτικών αποστολών στη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα επιταχύνουμε την προμήθεια εξοπλισμού και θα ενισχύσουμε την εκπαίδευση της τυνησιακής ακτοφυλακής και άλλων αρχών επιβολής του νόμου.

6. Λήψη μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης μη αξιόπλοων σκαφών και ανάληψη δράσης κατά των αλυσίδων εφοδιασμού και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των διακινητών· και αχρήστευση των ανακτημένων σκαφών και λέμβων.

Καταγραφή στο σύστημα Σένγκεν

7. Ενίσχυση της στήριξης από τον EUAA για την εφαρμογή γρήγορων συνοριακών και επιταχυμένων διαδικασιών, μεταξύ άλλων με χρήση της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής, απόρριψη αιτήσεων ως προδήλως αβάσιμων, έκδοση απαγορεύσεων εισόδου και καταγραφή τους στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

8. Ενίσχυση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας για την αποθάρρυνση των διελεύσεων της Μεσογείου και παράλληλη συνέχιση των προσπαθειών για την παροχή εναλλακτικών λύσεων, όπως η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους και οι νόμιμες οδοί.

9. Ενίσχυση της συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον ΔΟΜ για την έγκριση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά διαδρομή, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία κατά μήκος της διαδρομής και να αυξηθεί η υποβοηθούμενη οικειοθελής επιστροφή από τις χώρες διέλευσης.

Εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης ΕΕ-Τυνησίας και ιεράρχηση δράσεων με άμεσο αντίκτυπο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και την επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων για νέα έργα στο πλαίσιο του Μνημονίου.