Η ναυτιλία που εξυπηρετεί από το 80% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου με διάφορα πλοία έχει βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες ασφαλείας της, όπως δείχνουν οι πλέον πρόσφατες σχετικές μελέτες.

Τα επίπεδα ασφαλείας πλοίων και πληρωμάτων έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αναφέρει στην ετήσια έρευνά της με τίτλο «Safety and Shipping Review» η Allianz Global Corporate & Specialty’s (AGCS).

Πριν από τριάντα χρόνια, ο παγκόσμιος στόλος έχανε 200 και πλέον πλοία ετησίως. Στο τέλος του 2022 λιγότερες από 40 απώλειες αναφέρθηκαν, επισημαίνει η έρευνα. Εχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που καταγράφηκε ο τελευταίος τριψήφιος αριθμός απωλειών, προσθέτει η AGCS.

Η ετήσια έρευνα καταγράφει 38 πλήρεις απώλειες (total loss) σκαφών άνω των 100 GT, κατά τη διάρκεια του 2022, σε σύγκριση με 59 περιστατικά total loss έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 36%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση οι απώλειες πλοίων έχουν μειωθεί κατά 65% την τελευταία δεκαετία (109 συνολικές απώλειες το 2013) αντανακλώντας τη θετική επίδραση της αυξημένης εστίασης σε μέτρα ασφαλείας με την πάροδο του χρόνου. Νέοι κανονισμοί, ο βελτιωμένος σχεδιασμός και η τεχνολογία των πλοίων, η βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, συνέβαλαν στην καλυτέρευση της εικόνας.

Ακραίες συνθήκες

Ωστόσο, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται και οι θάλασσες της Νότιας Κίνας, της Ινδοκίνας, της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ολικών απωλειών πλοίων, τόσο κατά το προηγούμενο έτος όσο και κατά την προηγούμενη δεκαετία (204 συνολικές απώλειες). Στις παραπάνω θάλασσες καταγράφηκε μία στις τέσσερις απώλειες το 2022 (10), λόγω παραγόντων όπως τα υψηλά επίπεδα εμπορίου, οι συμφορήσεις στα λιμάνια, η μεγάλης ηλικίας στόλοι και οι ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο Αραβικός Κόλπος, οι Βρετανικές Νήσοι και η Δυτική Μεσόγειος καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με τρεις απώλειες η κάθε περιοχή.

Τα τελευταία δέκα χρόνια αναφέρθηκαν 807 ολικές απώλειες πλοίων. Τρεις περιοχές, που περικλείονται από τη Νότια Κίνα, Ινδοκίνα, Ινδονησία και Φιλιππίνες (204), από την Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα (118), και από την Ιαπωνία, Κορέα και Βόρεια Κίνα (76) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% των παγκόσμιων απωλειών τη συγκεκριμένη περίοδο. Οσον αφορά το 2022, η έρευνα αναφέρει ότι περίπου το ένα τέταρτο των πλοίων που χάθηκαν, ήταν φορτηγά (10 πλοία). Μαζί, τα αλιευτικά (6 πλοία) και τα επιβατικά (5 πλοία) αντιπροσώπευαν το ένα τέταρτο του συνόλου. Η βύθιση ήταν η κύρια αιτία για να χαρακτηρισθούν total loss τα περισσότερα πλοία (20 πλοία) αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των συνολικών απωλειών. Στις απώλειες συνέβαλαν παράγοντες όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, η κακή ορατότητα, οι πλημμύρες και η βλάβη των μηχανημάτων. Δεύτερη αιτία απώλειας πλοίου ήταν η πυρκαγιά/έκρηξη (8 πλοία). Η σύγκρουση πλοίων κατατάσσεται στην τρίτη θέση (τέσσερις περιπτώσεις).

Επίσης οι ακραίες καιρικές συνθήκες αναφέρθηκαν ως παράγοντας σε τουλάχιστον οκτώ απώλειες κατά τη διάρκεια του 2022, ενώ ο Ιανουάριος ήταν ο πιο συχνός μήνας για απώλειες με έξι πλοία.

Τα ατυχήματα

Συνολικά, πάντως, ο αριθμός των ατυχημάτων στη θάλασσα παρέμεινε σταθερός το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Ειδικότερα, ενώ οι συνολικές απώλειες μειώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των ναυτικών ατυχημάτων ή συμβάντων που αναφέρθηκαν παρέμεινε σταθερός (3.032 σε σύγκριση με 3.000 έναν χρόνο νωρίτερα). Στις Βρετανικές Νήσους καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών (679), ενώ η βλάβη/αποτυχία μηχανημάτων αντιστοιχούσε σχεδόν στο ήμισυ όλων των περιστατικών παγκοσμίως (1.478). Υπήρξαν πάνω από 200 πυρκαγιές που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022 (209) – ο υψηλότερος αριθμός για μία δεκαετία, καθιστώντας την αιτία αυτή την τρίτη κορυφαία αιτία συμβάντων με δραστηριότητα έως 17% σε ετήσια βάση.

Οσον αφορά την τελευταία δεκαετία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας σημειώθηκαν τα περισσότερα ναυτικά συμβάντα (4.969).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα περισσότερα από τα 27.477 περιστατικά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προκλήθηκαν από βλάβες σε μηχανήματα (10.753), ακολουθούμενα από σύγκρουση (3.098) και την προσάραξη (2.936).