«Καυτές» κλήσεις για πληρωμή φόρων και προστίμων που αφορούν παλιές φορολογικές «αμαρτίες» άρχισε να στέλνει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στους φορολογούμενους.

Οι παραλήπτες των ειδοποιητηρίων είναι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών για το 2014, φορολογούμενοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά ή με ανοιχτές υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Με το e-mail της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι ενημερώνονται για τις πράξεις επιβολής προστίμων και έξτρα φόρων που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για παραβάσεις που έγιναν στο παρελθόν και καλούνται να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.