Πολύ περισσότερα πλοία έμειναν «καραβοφάναρο» το 2021 και το 2022 λόγω μηχανικών βλαβών, αναφέρει έκθεση του Lloyd’s List Intelligence, η οποία αποδίδει το φαινόμενο ως έναν βαθμό στην εμφάνιση των νέων καυσίμων και τη στροφή της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, καθώς υπήρξαν τεχνικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν με την εισαγωγή των νέων καυσίμων.

Τα περιστατικά που σχετίζονται με ζημιές ή αστοχίες μηχανών αντιπροσώπευαν το 55% όλων των αναφορών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα της έκθεσης του Lloyd’s List Intelligence.

Υπήρξαν 431 περιπτώσεις που καταγράφηκαν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, που ανέβασαν το σύνολο για το 2022 στις 1.688 περιπτώσεις. Ο αριθμός των περιστατικών που αφορούν τεχνικά ζητήματα έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αύξηση το 2021 και το 2022.

Εχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των αναφορών ατυχημάτων που σχετίζονται με μηχανήματα τα τελευταία δύο χρόνια σε φορτηγά πλοία γενικού φορτίου, στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στα οχηματαγωγά (ro-ro). Από το 2019-2020, τα φορτηγά πλοία γενικού φορτίου είχαν κατά μέσο όρο 266 ετήσια περιστατικά, τα οποία αυξήθηκαν σε 361 για την περίοδο 2021-2022.

Τα αντίστοιχα στοιχεία, για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ro-ro ήταν 159 και 260. Τα τεχνικά προβλήματα είναι πιο συνηθισμένα σε μικρότερα πλοία, κάτω των 10.000 dwt, και αντιπροσωπεύουν  σχεδόν το 70% των καταγεγραμμένων περιστατικών το περασμένο έτος. Ωστόσο υπήρξε μια δυσανάλογη αύξηση στον αριθμό των περιστατικών που αφορούσαν μεγαλύτερα πλοία το 2022 άνω των 10.000 dwt, στα οποία καταγράφηκαν 531 περιπτώσεις ζημιάς ή βλάβης μηχανημάτων.

Ενας αριθμός αυξημένος κατά 23% από τα 430 του 2021 και αντιπροσωπεύει υψηλό δεκαετίας. Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών και πετρελαίου, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα γενικού φορτίου πλοία σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των περιστατικών. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ακόμη ότι αυξημένη εμφανίζεται η μέση ηλικία των πλοίων που υπέστησαν βλάβες.

Η έκθεση επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία για την αύξηση των ζημιών των μηχανών, ωστόσο αναφέρει ότι η εμφάνιση νέων καυσίμων και η στροφή της βιομηχανίας σε χαμηλότερες εκπομπές ρύπων έπαιξαν κάποιο ρόλο λόγω τεχνικών ζητημάτων που υπήρξαν. Επίσης η εποχή του lockdown είχε αρνητικά αποτελέσματα καθώς οι συντηρήσεις των πλοίων μειώθηκαν.

Ειδικά για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η έκθεση επισημαίνει ότι η άνοδος των ναύλων σε επίπεδα-ρεκόρ διατήρησε εν λειτουργία πολλά γηρασμένα πλοία που σε μια πιο κανονική αγορά θα είχαν πουληθεί για ανακύκλωση, τα οποία βέβαια εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα βλαβών.