Περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου 2023 αναμένεται να δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τρίμηνη παράταση θα δοθεί μέσω τροπολογίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, μέσα στις επόμενες μέρες.

Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, η ένταξη των δασικών αυθαιρέτων σε καθεστώς… προστασίας λήγει στο τέλος του χρόνου. Ωστόσο, όπως εξηγούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το θέμα, επειδή ο νόμος προβλέπει η πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή για έξι μήνες, και η λειτουργίας της – εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων – ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου, αναμένεται να δοθεί τρίμηνη παράταση προκειμένου να ισχύσει το εξάμηνο που ορίζει ο σχετικός νόμος.

1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες

Η εκτίμηση είναι πως το θέμα των δασικών αυθαιρέτων αφορά 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την τακτοποίησή τους για 30 χρόνια. Ωστόσο, σε αυτήν τη φάση οι ιδιοκτήτες αυτών των δασικών αυθαιρέτων, με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ, πετυχαίνουν: 1ον) προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση, 2ον) άμεση καταστολή καταλογισμένων προστίμων, 3ον) «πάγωμα» νέων προστίμων και 4ον) συμψηφισμό αυτών, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Η νέα ρύθμιση πρακτικά δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις (εξού και ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις»).

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4685/2020 (που έχει κριθεί και από το ΣτΕ) και είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, μόνιμης ή εποχιακής διαμονής. Η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011. Να μη βρίσκεται σε περιοχές που ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύου Νatura 2000, υγροτόπους της συνθήκης Ramsar κ.ά., εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

Επιπλέον, να μη βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

Δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με την οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου) περιλαμβάνονται (σε μορφή pdf) τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη) με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών.

Οχι μεμονωμένες κατασκευές

Δυο είναι οι βασικές κόκκινες γραμμές που μπαίνουν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, στον δρόμο προς την τακτοποίησή τους: οι κατασκευές να μην είναι μεμονωμένες, αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούλιο του 2011.

Διευκρινίζεται πως μετά και την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες, ανοίγει ο δρόμος για τον νέο σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος μεταξύ άλλων, προβλέπει τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για κάθε περιφέρεια, όπου θα καταγράφεται η δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες.

«Πάνω σε αυτές τις οικονομικές μελέτες θα στηριχθούμε προκειμένου να προασπίσουμε την περιουσία των πολιτών και να προστατέψουμε το περιβάλλον», ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.