Τεχνικούς συμβούλους αναζητά το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να υποστηρίξει την προετοιμασία του προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων της χώρας καθώς και του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Στόχος να αξιοποιηθούν 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από τους ΟΤΑ, των οποίων η παραγωγή ενέργειας θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, και άλλα 160 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού.

Διαβάστε επίσης: Ενεργειακή κοινότητα δημιουργούν οι δήμοι Αλμυρού και Φαρσάλων

Όσον αφορά στο πρώτο πρόγραμμα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης (προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου απευθύνεται σε τρεις εταιρείες _ Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας (MECI) ΕΠΕ, MES Ενεργειακή και ERS Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιμήσει και να τεκμηριώσει το πλήθος των δικαιούχων ΟΤΑ καθώς και των ωφελούμενων νοικοκυριών.

Διαβάστε επίσης: Σε 2.500 δικαιούχους τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου – Τα κριτήρια

Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του ΥΠΕΝ, θα γίνουν προσπάθειες ώστε οι δήμοι να συνεργαστούν μεταξύ τους _ πιθανώς ανά Περιφέρεια _ ώστε τα αιτήματα να ομαδοποιηθούν και να μην «μποτιλιαριστούν», καθυστερώντας τις διαδικασίες. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων έργων άνω των 3 MW για «virtual net metering», ώστε να καλύψουν πολλά νοικοκυριά. Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό γίνεται συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός που ισχύει στον απλό ενεργειακό συμψηφισμό ο οποίος προβλέπει ότι η εγκατάσταση παραγωγής πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο, ή όμορο, χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει τον οδηγό του προγράμματος με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, τους όρους συμμετοχής των δικαιούχων ΟΤΑ χρηματοδότησης, την περιγραφή επιλογής των ωφελούμενων (ενεργειακά φτωχών) νοικοκυριών και της διαδικασίας ένταξή τους στο διαμοιρασμό της ενέργειας κλπ.

Τα τρία «αγκάθια» για τις δημοτικές ΕΚΟΙΝ

Ωστόσο, πριν «τρέξει» το πρόγραμμα, όπως τονίζει μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, θα πρέπει να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις που θέτουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των δημοτικών ΕΚΟΙΝ.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Ο δήμος Άργους – Ορεστικού έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό, αλλά δεν μπορεί να το συνδέσει στο δίκτυο. Το ίδιο και ο δήμος Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες έχει ένα μικρό φωτοβολταϊκό των 20 κιλοβάτ, αλλά μπορούν να μπουν στο σύστημα μόνο τα 10 κιλοβάτ. Προβλήματα με τη δυνατότητα του δικτύου να απορροφήσει την παραγόμενη ενέργεια από τις δημοτικές ενεργειακές κοινότητες, αντιμετωπίζει και το Αγρίνιο και άλλοι δήμοι. Πρέπει να υπάρξει προτεραιοποίηση», αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου.

Ένα ακόμη αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι το ένα τρίτο των δήμων είναι υπερδανεισμένο με συνέπεια να έχουν χάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. «Πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα η δυνατότητα σε όλους τους δήμους και σε αυτούς χωρίς πιστοληπτική ικανότητα, να προχωρήσουν σε σύναψη δανείων για έργα ενεργειακά», υπογραμμίζει ο κ. Παπαστεργίου.

Ένα τρίτο πρόβλημα αποτελεί η ασάφεια στη νομοθεσία. «Οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν πιο σαφείς ώστε να μην τις ερμηνεύουν κατά το δοκούν οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, προσφάτως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ακύρωσε απόφαση για σύσταση ενεργειακής κοινότητας των δήμων Καλαμάτας και Ξυλοκάστρου γιατί έκρινε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν δήμοι», καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

160 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ απηύθυνε χθες πρόσκληση σε τρεις εταιρείες (Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης , Ευρωτέκ και Ευρωσύμβουλοι) για τη δημιουργία, εντός έξι εβδομάδων, του Οδηγού της Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού».

Στον οδηγό θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης, ο Φορέας Υλοποίησης, οι κατηγορίες ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης, η ένταση ενίσχυσης, τα μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων, η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή αποκλεισμού των δικαιούχων κλπ.