Για φρένο στον ενεργειακό… τουρισμό, δηλαδή στην ανεμπόδιστη μετακίνηση των κακοπληρωτών λογαριασμών ρεύματος από πάροχο σε πάροχο, πιέζουν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εταιρείες και η ΡΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο η παρουσίαση λύσης με βάση τις προτάσεις των παρόχων αλλά και προ έτους εισήγησή της με την οποία ζητείται η καθιέρωση ενός «Ενεργειακού Τειρεσία» – σύστημα «Debt Flagging»των καταναλωτών με βάση τη συνέπειά τους στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι πάροχοι φέρονται να προτείνουν τη διατήρηση του καθεστώτος της ανεμπόδιστης μετακίνησης των καταναλωτών-οφειλετών από προμηθευτή σε προμηθευτή, την καθιέρωση όμως στη συνέχεια της υποχρεωτικής αποπληρωμής απλήρωτων λογαριασμών είτε εφάπαξ είτε με προτεινόμενο διακανονισμό. Δηλαδή, όπως εξηγούν παράγοντες, οι καταναλωτές να αλλάζουν πάροχο και στη συνέχεια, όταν εκδίδεται ο εκκαθαριστικός λογαριασμός του προηγούμενου προμηθευτή, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτές να τακτοποιούνται. Αν ο πελάτης δεν φανεί συνεπής στη ρύθμιση ή δεν πληρώσει – όπως και να ‘χει – τις οφειλές του, τότε ο προηγούμενος πάροχός του θα ενεργοποιεί την εντολή διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου του.

H ΡΑΕ παράλληλα προτείνει την καθιέρωση του συστήματος «Debt Flagging» που θα τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ και, με βάση τις εντολές των προμηθευτών ρεύματος για αποκοπές, οι πελάτες θα επισημαίνονται με «κόκκινη» ένδειξη εφόσον έχουν χρέη και με «πράσινη» εκείνοι που προχωρούν σε εξόφληση ή διακανονισμό των υπερήμερων οφειλών τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕ προτείνει στην περίπτωση που «παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης λογαριασμού ρεύματος» τότε ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας να μπορεί να δώσει στον Διαχειριστή εντολή για την απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. «Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση την επισήμανση του πελάτη-οφειλέτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή (Debt Flagging)» σημειώνει η Αρχή, επιμένοντας στην καθιέρωση του συγκεκριμένου συστήματος.

Ετσι ο πελάτης θα επισημαίνεται ως υπερήμερος οφειλέτης (με κόκκινη ένδειξη) και αυτόματα θα αναστέλλεται το δικαίωμά του να αλλάξει προμηθευτή.

Αν ο πελάτης, σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ, εξοφλήσει όλο το ποσό της οφειλής ή αν τη διακανονίσει, τότε ο προμηθευτής οφείλει να προχωρήσει στην απενεργοποίηση της εντολής διακοπής του φορτίου και να επισημάνει με «πράσινη» ένδειξη τον πελάτη. Τότε ο τελευταίος αποκτά το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή.