Δεν απέχει και πολύ το 2025, όπου τα μοντέλα της BMW θα έχουν ανακυκλωμένα ανταλλακτικά τα οποία θα προέρχονται από ειδική επεξεργασία, μια επαναστατική διαδικασία, με πρώτη ύλη από θαλλάσια απόβλητα!  Ειδικότερα, τα εξαρτήματα επενδύσεων από πλαστικό θα έχει ως πρώτη ύλη κατά 30% τα ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος και σκοινιά. Αυτή η πρώτη ύλη προέρχεται κυρίως από λιμάνια σε όλο τον κόσμο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξει με τη μορφή απορριμμάτων στη θάλασσα.

Πρόκειται για μια αποκλειστική διαδικασία ανακύκλωσης. Σήμερα, η BMW Group προάγει την ανακύκλωση των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων. Αφού πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των αποβλήτων,   τα δίχτυα και τα σχοινιά ψαρέματος υποβάλλονται σε μια καινοτόμο διαδικασία που παράγει πλαστικούς κόκκους. Αυτό το ανακυκλωμένο υλικό είναι πλέον κατάλληλο για πρώτη φορά και για τη διαδικασία χύτευσης με έγχυση. Η πρώτη ύλη για τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελείται από περίπου 30% θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα.

Η παραπάνω ενέργεια εντάσσεται στην πολιτική της BMW Group, η οποία εργάζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χρήση πλαστικών αποβλήτων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ως πρώτη ύλη για εξαρτήματα οχημάτων, Στόχος η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και η μείωση των εκπομπών CO2. Μάλιστα, τα  ανακυκλωμένα απόβλητα νάιλον αποτελούν τη βάση για ένα συνθετικό νήμα από το οποίο κατασκευάζονται τα πατάκια στην BMW iX και τη νέα BMW X1, για παράδειγμα. Το υλικό αυτό, γνωστό ως ECONYL, είναι κατασκευασμένο από πεταμένα δίχτυα ψαρέματος καθώς και από φθαρμένα καλύμματα δαπέδου και υπολείμματα από την παραγωγή πλαστικών.