Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα των εισηγμένων στο αμερικάνικο χρηματιστήριο ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών υλοποιεί η Capital Product Partners (CPLP) εισηγμένη στον Nasdaq και εγγυήτρια του νέου ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η CPLP Shipping Holdings.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της CPLP, μέλος του ευρύτερου Ομίλου Capital Maritime, συμφερόντων της οικογένειας Ευάγγελου Μαρινάκη, αφορά την περίοδο 2021-2023 και είναι ύψους άνω των 1,9 δις. δολ. με τις αναπτυξιακές επενδύσεις της εταιρείας μόνο για την περίοδο 2022-2023 αναμένεται να ανέλθουν σε  597,5 εκατ. δολ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εταιρικά ομόλογα: Εχουν αντληθεί 15,22 δισ. ευρώ

Ο στόλος της CPLP αριθμεί σήμερα 19 πλοία και τέσσερα υπό εξαγορά, εκ των οποίων επτά είναι τελευταίας γενιάς LNG/Cs, 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα Capesize πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Αποτελεί έναν από τους νεότερους και πλέον σύγχρονους στόλους παγκοσμίως, με μέση ηλικία τα 6,4 έτη όταν όλα τα νέα πλοία παραδοθούν  και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Υπερσύγχρονα πλοία

Με τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά LNG carriers, η CPLP συμμετέχει ενεργά στην καίρια προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και εφοδιάζει τη Γηραιά Ήπειρο με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσα από την ασφαλή θαλάσσια μεταφορά του. Τα υπερ-σύγχρονα οικολογικά LNG πλοία της CPLP μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από και προς 26 χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, η προσθήκη νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενισχύει την παρουσία της CPLP στην ναυλαγορά των containers που συνεχίζει να καταγράφει σημαντικά κέρδη.

Στόχος του επενδυτικού αυτού πλάνου είναι η διαρκής ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της εταιρείας, καθώς και η περαιτέρω καθιέρωση της CPLP στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μια αγορά που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο κερδίζει συνεχώς μερίδιο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero).

Παράλληλα η εταιρεία ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα η CPLP να χαρακτηρίζεται από οικονομική ευρωστία και ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας ναυλαγοράς.

Χάρη στην συνεπή στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων των πλοίων της σε κορυφαίες διεθνώς Εταιρείες Τακτικών Γραμμών και ενέργειας, η εταιρεία αποφεύγει εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης και των ναύλων και επιτυγχάνει διαχρονικά σταθερές χρηματοροές και απόδοση υπεραξίας.

Η τρέχουσα μέση διάρκεια χρονοναύλωσης για το στόλο της CPLP είναι 10,1 έτη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν δικαιώματα των ναυλωτών για επέκταση της διάρκειας της χρονοναύλωσης, και η ελάχιστη διάρκεια χρονοναύλωσης διαμορφώνεται στα 5,6 έτη. Τα έσοδα από τις συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις αγγίζουν τα 2,6 δισ. δολάρια., γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι επενδυτές στην εταιρεία έχουν ορατότητα σταθερών χρηματοροών για τα επόμενα έτη.

Το 2021 έκλεισε με σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων στα 184,7 εκατ. δολάρια έναντι 140,9 εκατ. δολάρια για το 2020 και ισχυρή άνοδο στα καθαρά κέρδη, τα οποία για το 2021 υπερ-τριπλασιάστηκαν στα 98,2 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 30,4 εκατ. δολάρια το 2020

Αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2022 τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 73,4 εκατ. δολ. έναντι 38,1 εκατ. δολ. ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας αύξηση 93%, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 130%, στα 25,1 εκατ. δολ. έναντι 10,9 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2021