Η ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας αποτελεί πάγιο αίτημα δικαστών, εισαγγελέων αλλά και δικηγόρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «πολύτιμο εργαλείο» που αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Η ύπαρξη τέτοιων σωμάτων αποτελεί πραγματικότητα στις περισσότερες προηγμένες δικαιικά χώρες, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης. «ΤΑ ΝΕΑ»… ακτινογραφούν το νομοσχέδιο, που κατά γενική ομολογία αποτελεί τη σπουδαιότερη μεταρρύθμιση στο πεδίο της Δικαιοσύνης, των τελευταίων δεκαετιών, και τις βασικές αρχές του παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, υλοποιώντας την εξαγγελία της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση του βοηθού του δικαστή.

1.Τι είναι η Δικαστική Αστυνομία και πώς θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης;

Πρόκειται για ένα, χωριστό από τους δικαστικούς υπαλλήλους, Σώμα, που θα υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αποτελείται τόσο από ένστολο προσωπικό όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Το νέο αυτό Σώμα θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης ως θεσμού και στην ουσιαστική επιτάχυνση της απονομής της, αφού θα περιλαμβάνει επιστήμονες, ειδικευμένους σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, συνεπικουρώντας τους δικαστές και εισαγγελείς στο έργο τους. Με την ίδρυση του πολιτικού κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας επιλύεται το πρόβλημα άντλησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων επί ζητημάτων που αφορούν εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις και συνδρομής των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Σύνθετα οικονομικά και τραπεζικά ζητήματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ηλεκτρονικές απάτες, ιατρικά θέματα, μετάφραση και διερμηνεία στην επικοινωνία με αλλοδαπές Αρχές ή αλλοδαπούς διαδίκους, είναι μερικά από τα ζητήματα που έως τώρα έμοιαζαν αδιάβατα εμπόδια στο έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, για τα οποία αναζητούνταν λύση με τη βοήθεια επιστημόνων-πραγματογνωμόνων που περιέχονταν στους σχετικούς καταλόγους. Το σύστημα αυτό είχε αποδειχθεί αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, ενώ πολύ συχνά σε υποθέσεις με αυξημένο βαθμό δυσκολίας είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο αδυναμίας εύρεσης πραγματογνωμόνων. Η ένταξη ειδικευμένων επιστημόνων στο νέο Σώμα που θα δουλεύουν δίπλα στους δικαστικούς λειτουργούς θα διευκολύνει την επίλυση και των δυσχερέστερων προβλημάτων και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

2.Τι σημαίνει το νέο αυτό Σώμα για την Ποινική Δικαιοσύνη ειδικά;

Σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί η πρόβλεψη κλάδου νομικών επιστημόνων με αντικείμενο τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επιλογή αυτή κατέστη αναγκαία ενόψει της εκτίμησης ότι η με επάρκεια και ταχύτητα ολοκλήρωση της προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης των εγκλημάτων απαιτεί πλέον ουσιαστική και βαθιά γνώση όλων των πτυχών του δίκαιου και όχι μόνο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Η καινοτομία αυτή αναμένεται να επιταχύνει ουσιαστικά την ποινική δίκη, τόσο κατά την προδικασία, όσο και συνολικά, αλλά και να συμβάλει στην ποιοτικότερη απονομή δικαιοσύνης.

3.Η Δικαστική Αστυνομία, οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις και η αύξηση εσόδων του Δημοσίου…

Η καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την εκτέλεση χιλιάδων εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων θα ελαχιστοποιηθεί, αφού θα την αναλάβει με συγκεντρωτικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχο των αρμόδιων προς τούτο εισαγγελικών λειτουργών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση των αντίστοιχων εσόδων του Δημοσίου με σημαντικά ποσά, αλλά και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

4.Για ποιον λόγο ένα νέο ένστολο τμήμα;

Με τη δημιουργία του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας θα μπορεί να διευθετηθεί με μεγαλύτερη επάρκεια το πρόβλημα της ασφαλούς λειτουργίας των δικαστηρίων, αφού ο έχων τη σχετική ευθύνη δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός (ως προϊστάμενος του δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας) θα κατευθύνει τους επιφορτισμένους με το σχετικό έργοενστόλους της Δικαστικής Αστυνομίας όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, ορθολογικά, λόγω του ότι θα έχει εκ των προτέρων γνώση των δικών που λαμβάνουν χώρα τη συγκεκριμένη ημέρα, των ανακριτικών ενεργειών κ.λπ. Αυτό θα εξασφαλίσει στοχευμένη και άρα αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν εξασφαλίζεται με το υπάρχον σύστημα φύλαξης των δικαστηρίων από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.