Οι πλέον κερδισμένες, από τους   ασφαλισμένους που έχουν τη δυνατότητα να   συνταξιοδοτηθούν εφέτος, πριν από τα 62, είναι οι μητέρες  ανηλίκων καθώς μπορούν να  συνταξιοδοτηθούν και από τα 55, 56,9 ή 58 αρκεί να είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 και τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή τα 25 έτη με ασφάλιση σε Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών. Τα έτη αυτά, που λέγονται «έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας», συμπληρώνονται και με εξαγορές πλασματικού χρόνου από σπουδές, ανεργία πλην χρόνου τέκνων. Διευκρινίζεται ότι στις μητέρες του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992, ο χρόνος παιδιών δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται για γονείς ανηλίκων του δημόσιου τομέα.

Τονίζεται ότι περίπου 120.000  είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν φέτος δικαίωμα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν από το 2022 και μετά με τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας πριν από τα 62 και τα 67. Οσοι δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης το 2021 οδηγούνται υποχρεωτικά για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από το 2022, οι οποίες είναι:

  • Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.
  • Πλήρης σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.
  • Μειωμένη σύνταξη στα 62.

Ειδικότερα ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση έχουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία χιλιάδες μητέρες με ανήλικο τέκνο, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας για να κλειδώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67 και πριν από τα 62. Βασική προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση των µητέρων είναι ότι πρέπει να έχουν µέχρι το 2010 ή το 2011 ή το 2012 συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή 25 έτη προϋπηρεσίας µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο ασφάλισης.

Πάντως τέσσερις είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνουν οι μητέρες ανηλίκων προκειμένου να αποκτήσουν «διαβατήριο» στη σύνταξη νωρίτερα από τα 67 με πλήρη σύνταξη και νωρίτερα από τα 62 με μειωμένη.

Ειδικότερα θα πρέπει:

1 Να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012.

2Να είναι παλαιές ασφαλισμένες δηλαδή να είχαν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1993.

3Να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012.

4Να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015 έως 2021 ανεξάρτητα εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.

Τα ισχύοντα στη συνταξιοδότηση  μητέρων ή γονέων είναι τα παρακάτω:

1Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες – γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Μητέρα ή πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, λαμβάνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας τα 58,5 έτη. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010, οπότε να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν ισχύει όμως για τον πατέρα το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010.

2Για τα Ταμεία ΙΚΑ και ΔΕΚΟ-Τραπεζών, σύνταξη πριν από το 2022 κατοχυρώνουν μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο.

3Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών πριν από το 1993, με ανήλικο τέκνο έως το 2012 και 25ετία, κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 ετών ηλικίας για μειωμένη.

Τι αλλάζει από το 2022

Τέλος επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας    συνταξιοδότησης, από το 2022, δεν αφορούν όλους τους  ασφαλισμένους και υπάρχουν δυο μεγάλα παράθυρα για να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τις  ισχύουσες διατάξεις. Αυτά είναι:

1Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν θίγονται από τις  αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.

2Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεών του μετά την 1.1.2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο μεταβατικό όριο ηλικίας. Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021.