Η ανάρτηση των δασικών χαρτών σήκωσε το χαλί και φάνηκαν τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Η χώρα στο μεγαλύτερο μέρος της (κατά 60%) «πρασίνισε» με συνέπεια οικόπεδα, βοσκοτόπια κ.ά. να εμφανίζονται ως δάση.

Το πρόβλημα το αναγνωρίζουν πλέον όλοι. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά όλες τις πτυχές των δασικών χαρτών δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ποιες εκτάσεις δεν θεωρούνται πλέον δασικές, τι θα προβλέπεται για την κυριότητα του Δημοσίου, ποιες περιοχές ευνοούνται. Αλλά και πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών, πώς διαμορφώνονται τα νέα παράβολα, ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος κ.ά.

1.Οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους χαρακτηρίζονται δασικές;

Οχι, με βάση τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ) του υπουργείου Περιβάλλοντος.

2.   Πιο συγκεκριµένα;

Οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρακτήρα και λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε ασπάλαθος και φρυγανώδης βλάστηση δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές.

3. Τι ισχύει για τις βοσκήσιµες εκτάσεις;

Διαβάστε περισσότερα στα ΝΕΑ που κυκλοφορούν την Παρασκευή