1. Πώς λειτουργεί το εµβόλιο της AstraZeneca;

2.Ποια η αποτελεσµατικότητά του;

3.Γιατί αρχικά εξαιρέθηκαν οι ηλικιωµένοι;

4.Τι αναφέρεται στο πρόσφατα αναθεωρηµένο φυλλάδιο οδηγιών;

5.Ποια είναι τα ύποπτα συµπτώµατα που πρέπει να οδηγήσουν τους εµβολιασθέντες στο νοσοκοµείο;

6.Πόσες ηµέρες µετά τον εµβολιασµό παρατηρούνται θροµβοεµβολικά επεισόδια;

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας στα ΝΕΑ που κυκλοφορούν την Πέμπτη