Η Mercedes-Benz σε συνεργασία με τον προμηθευτή ενέργειας Enovos και τη Νορβηγική εταιρεία παραγωγής ενέργειας Statkraft φιλοδοξεί άμεσα, και συγκεκριμένα από το 2022, η ενέργεια που καταναλώνει να προέρχεται από  ηλιακές, αιολικές και υδροηλεκτρικές πηγές.

Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο ηλιακό πάρκο,  μέγεθους 60 γηπέδων ποδοσφαίρου,  κοντά στην πόλη Ingolstadt καθώς και 24 αιολικά πάρκα με συνολικά πάνω από 200 ανεμογεννήτριες. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτούς τους σταθμούς παραγωγής είναι περίπου ισοδύναμη με την ποσότητα που καταναλώνουν 65.000 νοικοκυριά ετησίως. Το έξυπνο μείγμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

“Η παγκόσμια παραγωγή της Mercedes-Benz θα είναι ανθρακικά ουδέτερη στα δικά της εργοστάσια από το 2022. Από το επόμενο έτος, η ηλεκτρική ενέργεια που θα αγοράζεται για τα εργοστάσιά μας θα προέρχεται επίσης αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές – με άλλα λόγια, 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως. Η επέκταση του χαρτοφυλακίου «πράσινης» ενέργειας στη Γερμανία αποτελεί το θεμέλιο λίθο γι αυτό», λέει ο Jörg Burzer, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz AG για τη διαχείριση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος της Mercedes-Benz να ακολουθεί μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική. Μάλιστα, η εταιρεία εξετάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα – από την ανάπτυξη, το δίκτυο προμηθευτών, την παραγωγή έως την ηλεκτροδότηση προϊόντων και πέρα ​​από αυτήν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται από τα ηλεκτρικά οχήματα. Με τον στρατηγικό στόχο Ambition 2039, η Mercedes-Benz επιδιώκει έναν πλήρως διασυνδεδεμένο και ενεργειακά ουδέτερο στόλο οχημάτων το 2039, έντεκα χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία προβλέπει ότι πάνω από το 50 τοις εκατό των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων θα αντισταθμιστούν από plug-in υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030.