Η Audi επιθυμεί την επόμενη πενταετία να καταστεί ένας από μεγαλύτερους παρόχους  δικτυωμένης και αειφόρου premium κινητικότητας, ενώ, από τον προϋπολογισμό ύψους 35 δισ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί,  τα 17 δισ. ευρώ περίπου να διατίθενται αποκλειστικά σε μελλοντικές τεχνολογίες, μεταξύ αυτών και οι επενδύσεις στην ηλεκτροκινητικότητα.

Συνολικά περίπου 15 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης ενώ, θα μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες εντός του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο hardware όσο και software.

«Με το επενδυτικό πλάνο που εξαγγέλλουμε με άμεση εφαρμογή και μέχρι το 2025, θα κάνουμε την Audi ακόμα πιο ισχυρή στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Η ηγετική θέση στην ηλεκτροκίνηση και την πλήρως δικτυωμένη οδήγηση, είναι ο στόχος μας. Παρέχουμε στην Audi τους απαραίτητους πόρους για αυτό», δήλωσε ο Dr. Herbert Diess, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUDI AG.

Μεταξύ των νέων ενεργειών , η Audi προορίζει περίπου 10 δισ. ευρώ  για τεχνολογίες αμιγούς ηλεκτροκίνησης και 5 δισ. ευρώ για αντίστοιχες υβριδικές. Μέχρι το 2025, η AUDI AG θα έχει επεκτείνει τη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που προσφέρει στην αγορά στα περίπου 30 μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν 20 θα τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου από μπαταρίες.

Επίσης, η Audi αναπτύσσει από κοινού με την Porsche την PPE, την premium ηλεκτρική πλατφόρμα  (Premium Platform Electric).