Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία Covid-19 βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη ανά την υφήλιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιολογηθεί κατά πόσο έχει βελτιωθεί η διαχείριση των ασθενών με Covid-19 στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα μελέτης που αξιολόγησε τη διακύμανση στο ενδονοσοκομειακό ποσοστό θνητότητας λόγω Covid-19 κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA Internal Medicine (D.A. Asch et al. 22 Dec 2020).

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 38.517 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν με διάγνωση Covid-19 σε 955 νοσοκομεία των ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ αναλύθηκαν ξεχωριστά 27.801 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν σε 398 νοσοκομεία, τα οποία νοσήλευαν τουλάχιστον 10 ασθενείς με Covid-19. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η ενδονοσοκομειακή θνητότητα εντός 30 ημερών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο και η παραπομπή σε κέντρα ανίατων ασθενειών.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 49% (18.888) ήταν άνδρες, ενώ η μέση ηλικία ήταν τα 70,2 έτη. Το μέσο ποσοστό ενδονοσοκομειακής θνητότητας λόγω Covid-19 και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας για τα 955 νοσοκομεία ανήλθε στο 11,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανήλθε στο 15,65% για τα νοσοκομεία με τη χειρότερη απόδοση, ενώ κατήλθε στο 9,06% για τα νοσοκομεία με την καλύτερη απόδοση.

Η υπο-ανάλυση των 398 νοσοκομείων με τουλάχιστον 10 νοσηλευόμενους με Covid-19 έδειξε σημαντική βελτίωση του ποσοστού θνητότητας και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων 1η Ιανουαρίου με 30 Απριλίου 2020 και 1η Μαΐου με 30 Ιουνίου 2020. Μάλιστα, στα 376 (94%) νοσοκομεία η βελτίωση ήταν τουλάχιστον κατά 25%. Το μέσο ποσοστό ενδονοσοκομειακής θνητότητας και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας στα 398 νοσοκομεία κατήλθε από το 16,6% στο 9,3%. Επιπλέον, μειώθηκαν οι διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των νοσοκομείων με τη χειρότερη και καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, το ποσοστό θνησιμότητας συσχετίστηκε και με την επιδημιολογική πορεία της Covid-19 στις ΗΠΑ, όσο αυξανόταν ο αριθμός των κρουσμάτων τόσο αυξανόταν και η θνησιμότητα και αντίστροφα.

Συμπερασματικά, η ενδονοσοκομειακή διαχείριση των ασθενών με Covid-19 βελτιώθηκε σημαντικά κατά την πορεία της πανδημίας, ως αποτέλεσμα καλύτερης γνώσης για αυτή την πολυσυστηματική νόσο.