Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της μητρικής της εταιρείας Crystal Almond Sarl και της Vodafone Europe B.V., 100% θυγατρική εταιρεία του Vodafone Group Plc, ανακοίνωσε η Wind Ελλάς.

Σκοπός της συμφωνίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής με τον διακριτικό τίτλο “Vantage Towers Greece”, η οποία θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα.

Στον παθητικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι σιδερένιοι στύλοι των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τα κουβούκλια εντός των οποίων φυλάσσεται ο εξοπλισμός, τα air-condition, τα ενοίκια που καταβάλλει η κάθε εταιρεία κ.α. Δεν περιλαμβάνεται ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, με βάση τον οποίον λειτουργεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Το ποσοστό συμμετοχής της Crystal Almond στη νεοσύστατη εταιρεία διαμορφώνεται στο 38%, το οποίο μελλοντικά θα μεταβιβάσει στη Vodafone Group Plc., με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η “Vantage Towers Greece” θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερους από 5.200 σταθμούς βάσης.

Ταυτόχρονα, η Wind Ελλάς και η Vodafone Ελλάδας δεσμεύονται σε μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με την “Vantage Towers Greece” (Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών – «MSA»), με αρχική διάρκεια τα οκτώ έτη και δυνατότητα ανανέωσης για τρεις επιπλέον περιόδους διάρκειας 8 ετών η καθεμία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η “Vantage Towers Greece” θα αποτελεί τον προτιμητέο προμηθευτή νέων σταθμών βάσης και για τους δύο παρόχους στην ελληνική αγορά, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η υφιστάμενη συμφωνία για την από κοινού χρήση δικτύου (network sharing) μεταξύ της Wind Ελλάς και της Vodafone οριοθετείται εντός του πλαισίου της νέας συνεργασίας και παραμένει σε ισχύ.