Την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) του συνόλου του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές κ.λπ., καθώς και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση επιδόματος στις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων καθώς και τη συνταξιοδότησή τους νωρίτερα κατά πέντε χρόνια με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι και αφού ολοκληρώσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020) το έργο της η επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

-Ποιες παραμέτρους εξετάζει η επιτροπή, οι οποίες θα κρίνουν την τελική απόφαση

-Ποιους εργαζόμενους θα αφορά η ρύθμιση σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ

-Η αδικία που αίρεται: Ποιους εξαιρεί αυθαίρετα ο ισχύων κατάλογος Βαρέων και Ανθυγιεινών

Διαβάστε περισσότερα στα ΝΕΑ που κυκλοφορούν την Τετάρτη