Επέκταση και αναμόρφωση του συστήματος αντικειμενικών αξιών ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση εντός του 2020, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στα «ΝΕΑ», κίνηση η οποία θα επηρεάσει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας ώστε να γίνει «πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη». Ο υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου μέσα στον Οκτώβριο με όλα τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νέα πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αύξηση του ελάχιστου ύψους διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, νέες διατάξεις για τη φορολογική κατοικία και μέτρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας αποκαλύπτει ότι «η κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις» για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κερδών από ελληνικά ομόλογα στο πρωτογενές πλεόνασμα σημειώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο πεδίο του δημοσιονομικού χώρου για την ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων το 2020».

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία μνημονιακή αξιολόγηση, η οποία έμεινε εκκρεμής με τη χώρα να οδηγείται σε εκλογές το 2015, την περασμένη εβδομάδα ξαναβρεθήκατε στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλής των θεσμών. Ας  ξεκινήσουμε από τις διαφορές σε επίπεδο κλίματος…

Αισθάνομαι ότι οι συνθήκες είναι πιο εξομαλυμένες και το κλίμα πιο «εύκρατο» σε σχέση με το παρελθόν.

Η κυβερνητική αξιοπιστία βοηθάει στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος.

Στην ουσία των συζητήσεων τώρα, οι εκτιμήσεις για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος και το 2020 είναι αυτές που κρίνουν πότε και ποιες φοροελαφρύνσεις θα υλοποιηθούν. Συμφωνήσατε για τα πλεονάσματα;

Σε αυτήν τη φάση δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνολική συμφωνία, αφού οι προβλέψεις εδράζονται σε εκτέλεση προϋπολογισμού οκταμήνου και σε μακροοικονομικά στοιχεία εξαμήνου.

Ενός όχι καλού πρώτου εξαμήνου για το ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Με τους πρόδρομους όμως δείκτες της οικονομίας να υποστηρίζουν ένα πολύ καλύτερο δεύτερο εξάμηνο.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους προβλέψεις, υπήρξε ουσιαστικά συμφωνία σε ό,τι αφορά την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το 2019, το οποίο πράγματι είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Η χώρα θα πετύχει εφέτος τον δημοσιονομικό της στόχο.

Σε ό,τι αφορά το 2020, υπήρξε σύγκλιση στις δημοσιονομικές προβλέψεις και ταύτιση στην ποσοτικοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα υλοποιηθούν την επόμενη χρονιά.

Η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η αποτελεσματικότερη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, η προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Θα μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα των ελαφρύνσεων;

Οι φοροελαφρύνσεις που έχουν εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, μειώνεται η φορολογία στις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα του 2019, με προοπτική να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον θα μειωθεί η φορολογία στα μερίσματα, καθώς και ο εισαγωγικός συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα.

Ενώ έχουν δρομολογηθεί και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, από τις αρχές του 2020.

Επιπλέον, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, ξεκινώντας από τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.

Μεσοπρόθεσμα, αλλά με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας όχι εντός του 2020, θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Πότε να περιμένουμε την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου; Θα περιλαμβάνει μόνο τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2020 ή και έναν οδικό χάρτη των μειώσεων φόρων τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση;

Εκτιμούμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα και τον συνολικό κυβερνητικό νομοθετικό προγραμματισμό.

Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει τις νέες μειώσεις φόρων του 2020, θα ενσωματώνει την πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα ενισχύει το ελάχιστο ύψος διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των περαιτέρω μειώσεων φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών μετά το 2020 συναρτάται με τις προβλέψεις για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και το ύψος των μελλοντικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Και όπως ξέρετε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, κάνουμε ουσιαστικά βήματα για τη δημιουργία, το ταχύτερο δυνατόν, του αναγκαίου πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Σχεδιάζει η κυβέρνηση αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων;

Το υπουργείο Οικονομικών έχει εντάξει στον μεταρρυθμιστικό του προγραμματισμό την αναμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας. Οι αλλαγές προωθούνται εντός του 2020.

Η  αναμόρφωση προωθείται μέσα από τη χωρική επέκταση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αντικειμενικότητας, ώστε να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Το εν λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, σε πρώτη φάση, θα εδράζεται σε δύο βασικά στοιχεία.

Το ένα είναι η επέκταση και ο εξορθολογισμός του συστήματος ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Και το άλλο είναι η βελτίωση και τυποποίηση της διαδικασίας του συστήματος των ιδιωτών εκτιμητών.

Πριν από το 2020 βέβαια, υπάρχει το 2019 και οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει έξτρα δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχει σαφής εικόνα και εάν ναι τι να περιμένουμε; Κοινωνικό μέρισμα;

Το οικονομικό επιτελείο και ευρύτερα η κυβέρνηση κινούνται με οδηγό τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με αυτό ως δεδομένο, και αφού εξεταστεί ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που πιθανόν να προκύψει, εξετάζουμε τη δυνατότητα αύξησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η ανακούφιση αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Υπάρχουν όμως και αστάθμητοι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν, όπως είναι, για παράδειγμα, η πτώχευση της Thomas Cook ή η ενίσχυση της ρευστότητας στη ΔΕΗ, που μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετες, έκτακτες, κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Κρίσιμη παράμετρο για τη βελτίωση τόσο της καθημερινότητας των πολιτών όσο και της ίδιας της οικονομίας είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Πρόσφατα, ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι ρυθμός ανάπτυξης 3% είναι εφικτός, μετά το 2020. Ταυτίζονται οι εκτιμήσεις ΤτΕ και υπουργείου Οικονομικών;

Οι εκτιμήσεις μας, εν γένει, είναι συγκλίνουσες. Για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν εξωγενείς αίτιες με αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία, προβλέπεται ρυθμός μεγέθυνσης υψηλότερος από αυτόν που θα επιτευχθεί το 2019.

Οι προβλεπόμενες φορολογικές μειώσεις και οι αναπτυξιακές νομοθετικές παρεμβάσεις συνηγορούν σε αυτό.

Προεκλογικά, ο τομεάρχης Χρήστος Σταϊκούρας ασκούσε σκληρή κριτική στην τότε κυβέρνηση αναφορικά με την αδυναμία μείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Μετεκλογικά δεσμευτήκατε για ένα πλάνο μείωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών. Εχει εκπονηθεί και τι προβλέπει;

Η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιδιώτες, εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα αποτελέσει εξέλιξη η οποία θα εμπεδώνει την κανονικότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, την περίοδο 2012-2014, η τότε κυβέρνηση, υπό τον συντονισμό του νυν υπουργού Οικονομικών, μείωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 9,6 δισ. ευρώ σε 3,8 δισ. ευρώ.

Πράγματι, έκτοτε, δεν υπήρξε ουσιαστική συρρίκνωσή τους, παρά τη σημαντική χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους.

Σήμερα, έχει ήδη δρομολογηθεί η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η συνεχής παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Το ελληνικό Δημόσιο συντηρεί ένα ακριβό «μαξιλάρι» ασφαλείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων. Μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού δανείου του ΔΝΤ, υπάρχει πρόθεση ανάλογης αξιοποίησης των κεφαλαίων από το απόθεμα ασφαλείας; Και αν ναι πώς θα τα αξιοποιήσετε; Αγοράζοντας χρέος ή στηρίζοντας την ανάπτυξη;

Το ταμειακό απόθεμα όταν αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί με φειδώ και, κυρίως, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Η πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου του ΔΝΤ θα γίνει με τα κεφάλαια που μαζεύτηκαν από τις τρεις τελευταίες εκδόσεις ελληνικού χρέους.

Η πρωτοβουλία αυτή οδηγεί σε εξοικονόμηση 75 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Αν δε η διαδικασία είχε δρομολογηθεί πριν από 6 μήνες, η ωφέλεια θα ήταν μεγαλύτερη!

Στο Eurogroup του Δεκέμβρη, εφόσον έχει προηγηθεί μια θετική έκθεση της Κομισιόν, αναμένεται να συζητηθεί η εκταμίευση των κερδών από ελληνικά ομόλογα. Σκοπεύετε να θέσετε τότε, ή σε άλλο χρονικό σημείο την αλλαγή του τρόπου μέτρησής τους στο κατά πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα;

Διαμορφώνουμε, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την οριστική αντιμετώπιση τόσο της μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος, όσο και του ζητήματος των ANFAs και των SMPs.

Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο πεδίο του δημοσιονομικού χώρου για την ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων το 2020.

Ηδη η κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Από τους ισχυρισμούς του τέως πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι η μείωση του στόχου για το πλεόνασμα στο 2,5% του ΑΕΠ είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Απλώς θα έδινε η Ελλάδα στους δανειστές μια «εγγύηση» 5,5 δισ. ευρώ από το μαξιλάρι διαθεσίμων…

Τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ καταβάλουν αλλεπάλληλες και αγωνιώδεις προσπάθειες να διαμορφώσουν τη δική τους πραγματικότητα.

Μιλούσαν για ειδικό λογαριασμό, μόνο που τέτοιος ουδέποτε υπήρξε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δηλώνουν άγνοια. Και βέβαια ουδείς εκ των θεσμών συμφώνησε, ή έστω ενημερώθηκε επί αυτού.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μακρά η σειρά των αυθαίρετων ισχυρισμών.

Ισχυρίζονται ότι είχαν προετοιμάσει την άρση των capital controls. Ομως, πλήρης άρση δεν είχε υπάρξει.

Ισχυρίζονται ότι ο προϋπολογισμός ήταν εντός στόχων. Ομως υπήρχε δημοσιονομικό κενό, το οποίο καλύφθηκε εν πορεία, κυρίως με την αύξηση των δημοσίων εσόδων μετά τον Ιούλιο.

Ισχυρίζονται ότι το αίτημα για την πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ ήταν έτοιμο. Ομως, ποτέ δεν το διατύπωσαν εγγράφως στους θεσμούς.

Ισχυρίζονται ότι θα προχωρούσαν την επένδυση στο Ελληνικό. Ομως καμία Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν είχε υπογραφεί.

Ισχυρίζονται ότι η πώληση ποσοστού του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ήταν τελειωμένη υπόθεση. Ομως η διαδικασία ήταν παγωμένη επί μήνες.

Ισχυρίζονται ότι η θετική εξέλιξη στον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας οφείλεται σε αυτούς. Ομως ουδέποτε στάλθηκε το σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δηλαδή θα μπορούσε εύλογα να διερωτηθεί ο πολίτης: αφού τα είχαν όλα έτοιμα, γιατί δεν τα υλοποίησαν;

Εμείς τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες μας δεν τις παρουσιάζουμε ως συμφωνίες ή πολύ περισσότερο ως πραγματικότητες.