Οι διαιτητές είναι οι κυρίαρχοι σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου και πολλές φορές καθορίζουν την εξέλιξη ενός παιχνιδιού είτε θετικά, είτε αρνητικά.