Τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι «να μετατρέπει τους καθρέφτες σε παράθυρα», έλεγε ο αμερικανός δημοσιογράφος Σίντνεϊ Χάρις (Sydney J. Harris). Προφανώς, τα παράθυρα δεν ανοίγουν για όλους. Αλλά κι όταν ανοίγουν, στην Ελλάδα του brain drain χωρίς επιστροφή και της μη ουσιαστικής συνύπαρξης, ούτε καν σύνδεσης, όσων θα μπορούσαν να στηρίξουν από κοινού την καινοτομία (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις), δεν δείχνουν πάντα προς τον δρόμο της εξωστρέφειας, ακόμα και για τους άριστους. Εναν τέτοιο δρόμο, γέφυρα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή έρευνα σε θέματα αιχμής και τις επιχειρηματικές εφαρμογές που οδηγούν στο «αύριο», ανοίγει η ιδιωτική πρωτοβουλία: το Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων και στη διασύνδεση των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με παραγωγικές δραστηριότητες.

Εξάλλου ειδικό τμήμα του νέου Προγράμματος («Impact for Greece») έχει προβλεφθεί για να αναζητήσει και να προωθήσει δυνατότητες διασύνδεσης με την Ελλάδα, με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, καθώς και επιμέρους ερευνητές. Ουσιαστικά οι υπεύθυνοι λειτουργίας του Προγράμματος θα φροντίζουν ώστε Ελληνες επιστήμονες και ερευνητές να έχουν ευκαιρία συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα έρευνας και βέβαια να ωφελούνται από πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο σχετικών δικτύων και συνεργασιών.

-Τι αφορά το νέο πρόγραμμα

-Τι επιδιώκει;

-Ποιος ο ρόλος του στην ανάπτυξη της έρευνας

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στα ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου

Το αντίδοτο στο ελληνικό brain drain