Και αυτή τη χρονιά συνεχίζονται οι δράσεις της ΜΚΟ Praksis, σχετικά με τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας. Η Κινητή Μονάδα της PRAKSIS βρίσκεται με εξορμήσεις σχεδόν καθημερινά σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και τον Ιανουάριο - οι εξορμήσεις ξεκίνησαν στις 7 Ιανουαρίου και θα συνεχιστούν μέχρι και την τελευταία μέρα του μήνα.

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανώνυμη και γρήγορη, δωρεάν εξέταση για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C, προσφέρονται μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία της ομάδας που στελεχώνει την Κινητή Μονάδα.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της Praksis για τον μήνα Ιανουάριο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.praksis.gr/…/files/programma_kiniton_monadon.pdf