Την ανάγκη ορθής χωροθέτησης των αιολικών πάρκων στη Θράκη επισημαίνουν επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις μετά τον θάνατο όρνιου λόγω πρόσκρουσης με ανεμογεννήτρια στη Ροδόπη. Στο όρνιο είχε τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE επειδή ανήκει σε προστατευόμενο είδος και το στίγμα της πορείας του είχε καταγραφεί.

«Στην περιοχή που βρέθηκε το νεκρό πουλί, η οποία εντάσσεται στην περιοχή Natura 2000 «Κοιλάδα Φιλιούρη», είναι εγκατεστημένες στη σειρά 93 ανεμογεννήτριες, οι οποίες σχηματίζουν έναν τεχνητό φραγμό για τις πτήσεις των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας της Θράκης», επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι μόνο ένα μέρος από τις 216 εγκατεστημένες και λιγότερες από τις μισές από όσες προβλέπει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ για την περιοχή της Θράκης. Η εύρεση του νεκρού όρνιου καταδεικνύει την ανάγκη για σωστό σχεδιασμό και ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη, καθώς επίσης και την ανάγκη για τη λήψη κατάλληλων θεσμικών μέτρων για την προστασία της πολύτιμής βιοποικιλότητας της περιοχής».

Σύμφωνα με έρευνα της WWF αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας, μετά την πλήρη υλοποίηση του ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ αιολικών πάρκων, υπολογίζεται ότι θα χάνονται 80 αρπακτικά τον χρόνο, από τα οποία τα 10 θα είναι γύπες. Ένας τέτοιος ρυθμός απώλειας θα θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την επιβίωση του είδους.