Εστιάζοντας στο γεγονός ότι αύξηση του ΑΕΠ για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο είχε να συμβεί από την περίοδο 2005-2006, αλλά και ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε επίπεδο εξαμήνου ανήλθε σε 2,2%, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση α’ εξαμήνου από το 2007, ενώ είναι συμβατός με την πρόβλεψη του βασικού σεναρίου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, το υπουργείο Οικονομικών, προσπαθεί να εξωραΐσει την εικόνα και να δώσει θετική ερμηνεία στα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στο β’ τρίμηνο του έτους, η οποία περιορίστηκε στο 1,8%.

Το υπουργείο υποστηρίζει ακόμη ότι εδραιώνεται η ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Τονίζοντας την αύξηση των εξαγωγών, το ΥΠΟΙΚ αποδίδει τη μείωση των επενδύσεων κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2017, αποκλειστικά στην πτώση του μεταφορικού εξοπλισμού, προσθέτοντας ότι όλες οι άλλες συνιστώσες των επενδύσεων παρουσίασαν σημαντική αύξηση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με τα στοιχεία του ΑΕΠ 2ου τριμήνου, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1) Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου εξαμήνου ανήλθε σε 2,2% και είναι συμβατός με τη σχετική πρόβλεψη του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση οικονομικής μεγέθυνσης 1ου εξαμήνου από το 2007. Σημειώνεται επίσης ότι το ΑΕΠ αυξάνεται για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο για πρώτη φορά από την περίοδο 2005-2006. Παράλληλα, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου τριμήνου αναθεωρήθηκε από 2,3% σε 2,5%.

2) Εδραιώνεται η ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών (εποχικά διορθωμένα στοιχεία / αλυσιδωτοί δείκτες όγκου) αυξήθηκε κατά 1% το 2ο τρίμηνο 2018 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2017 και κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2018.

3) Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 9,4% το 2ο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 και συνολικά κατά 8,7% στο α’ εξάμηνο.

4) Όσον αφορά τη μείωση των επενδύσεων κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2017, τονίζεται ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση του μεταφορικού εξοπλισμού, ενώ όλες οι άλλες συνιστώσες των επενδύσεων παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μηχανολογικός εξοπλισμός (+19,3%), εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας (+15,4%), άλλες κατασκευές (+6,9%), κατοικίες (+5,1%).