Κύριε Διευθυντά,
Η τιμιότητα είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της σοφίας, έλεγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον.
Με τιμή Νεόκοπος