Στην πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, προχωρά ο Δήμος Βόλου. Το προσωπικό πρόκειται να απασχοληθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορούν τη Δασοπροστασία – Πυροπροστασία.  Ειδικότερα, αναμένεται να προσληφθούν οκτώ οδηγοί οχημάτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ" κατηγορίας και 27 εργάτες καθαριότητας ΥΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 24213-53121, 53124). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Ιουλίου.