Συμβούλους εξυπηρέτησης σε διάφορα τμήματα αλλά και ταμίες για τα καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα αναζητά η εταιρεία Media Markt Ελλάς.
Οι θέσεις είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν σπουδές πέραν του Λυκείου και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση και την επικοινωνία.
Επίσης, γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και χειρισμού Η/Υ.
Θα συνεκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν τυχόν εμπειρία.
Οσοι προσληφθούν θα κληθούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω τμήματα: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικά, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, τηλεόραση κ.ά.
Στις αρμοδιότητές τους θα είναι οι συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους πελάτες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους σε κάποιο από τα καταστήματα ή στο τμήμα που θέλουν να απασχοληθούν και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση https: //www.mediamarkt.gr/el/shop/career.html.