Τον 1ο Διαγωνισμό Αεροδιαστημικής για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου διοργανώνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδας.
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή πέντε ατόμων, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια πειραματική διάταξη της επιλογής τους η οποία θα ενσωματωθεί σε διαστημική αποστολή μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες αεροδιαστημικής στον κόσμο, της Blue Origin.

Όταν το διαστημικό όχημα φτάσει σε απόσταση 100 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, δηλαδή σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, το πείραμα θα ενεργοποιηθεί. Και όταν θα επανέλθει στην Γη, οι μαθητές θα προχωρήσουν στην μελέτη των πειραματικών δεδομένων που θα έχουν συλλεχθεί από το διαστημικό πείραμα και θα τα αναλύσουν επιστημονικά για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες μαθητών από σχολεία της Αθήνας, της Καλαμάτας και της Βορείου Ελλάδας και δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται μέσω της ιστοσελίδας http://eef-diastima.gr.
Κατά την διάρκεια δύο ημερών που θα οριστούν από τους διοργανωτές οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την ιδέα για το πείραμά τους χρησιμοποιώντας κείμενα, ιδιοκατασκευές, προσομοιώσεις, μουσική ή video ενώ, όπως εξηγεί η Ένωση Φυσικών, «το κάθε πείραμα θα πρέπει να συνοδεύεται εκτός από την επιστημονική πρόταση και από σχετική θεματική καλλιτεχνική ενότητα όπου θα παρουσιάζεται το λογότυπο της κάθε προτεινόμενης πειραματικής αποστολής, συνοδευόμενο με εκθετικές απεικονίσεις και θεματολογίες που αφορούν την ανθρώπινη προσπάθεια και παρουσία στο διάστημα, είτε μέσω των διαστημικών επανδρωμένων αποστολών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είτε αντλώντας ιδέες από άλλες διαστημικές εφαρμογές που υποστηρίζουν την άνεση και την καθημερινότητα μας εδώ στην Γη».

Ειδική επιτροπή θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες παρουσιάσεις μαθητών Γυμνασίου και τις δύο καλύτερες μαθητών Λυκείου και αυτές οι πέντε ομάδες θα προχωρήσουν στο στάδιο της πραγμάτωσης και υλοποίησης του πειράματος τους υποβοηθούμενες τόσο για τεχνικά όσο και για επιστημονικά θέματα από διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα Science Mentoring.

Η διαστημική αποστολή που θα στείλει τα πέντε πειράματα στο διάστημα θα προγραμματιστεί μέσω της Blue Origin για το τέλος του 2018 ή τις αρχές του 2019.