Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Ιρλανδία είναι οι χώρες της ΕΕ-27 με τα μεγαλύτερα ποσοστά (πάνω από 46%) κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία. Οπως προκύπτει από έρευνα που παρουσίασε χθες το εκπαιδευτικό ινστιτούτο της ΓΣΕΕ, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με περιορισμό/αναπηρία, ηλικίας 16 ετών και άνω. Παρουσιάζει τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό υπερεκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στο χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο με αναλογία κατά 73% υψηλότερη της αντίστοιχης στον συνολικό πληθυσμό. Ακόμα καταγράφει υψηλή τιμή του δείκτη «νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας» στα άτομα με αναπηρία ηλικίας 16-59 ετών (33,8%).